Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Onder hetzelfde juk

26 mei 2023
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Mattheüs 11:28-30

Mattheüs 11:28-30 bevat een prachtige beschrijving van het doel en het ritme van een Geestvervuld leven. Jezus nodigt je uit voor een rustgevende wandeling in zijn tempo, net als twee ossen die samen onder hetzelfde juk lopen. ,,Hoe kan een juk rustgevend zijn?”, vraag je je wellicht af. Eenvoudig omdat het juk van Jezus zacht is en licht. Jezus is als de leidende os die het ritme van de loop bepaalt. Als je jouw ritme aan dat van Hem aanpast, dan zal de last zacht zijn. Maar als je een passieve rol speelt met betrekking tot jullie relatie, dan zul je pijnlijk worden voortgesleept, aangezien Jezus wel door blijft lopen. En als je op de zaken vooruit gaat lopen of een andere richting probeert in te slaan, zal het juk om je nek gaan klemmen en zal je leven niet comfortabel verlopen. De sleutel tot een rustgevende juk-relatie met Jezus is van Hem te leren en jezelf te openen voor zijn nederigheid en zachtmoedigheid.
Het beeld van het wandelen in de Geest in hetzelfde ritme als Jezus helpt ons ook onze dienst aan God begrijpen. Hoeveel zou je kunnen doen als Jezus niet aan zijn kant van het juk trekt? Helemaal niets. En hoeveel kan Jezus doen zonder dat jij aan jouw kant van het juk trekt? Ook niets. Een juk is alleen nuttig als je er samen aan trekt.
Paulus zei: Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien (1 Korinthe 3:6). Wij hebben het voorrecht om te planten en te begieten, maar als God zich er niet mee bemoeit, zal er niets opkomen. Maar als wij niet planten en begieten, groeit er ook niets. God heeft ervoor gekozen om te werken door de Gemeente. Als partner met jou en mij doet Hij zijn werk in de wereld van vandaag. Hij is de leidende os. Laten we van Hem leren.

Lieve Here Jezus, ik wil graag met U in uw juk wandelen. Help me om niet vooruit te lopen of achter te blijven. Ik wil stap voor stap met U gaan.