Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Onze diepste identiteit

17 januari 2023
En God zei: Laten Wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis.
Genesis 1:26

Adam werd zowel lichamelijk als geestelijk levend geschapen. Hij ademde het eeuwige leven in vanaf zijn eerste ademtocht en genoot in de tuin van Eden van Gods voortdurende aanwezigheid.
Bovendien was Adam, anders dan de dieren die handelden naar hun instincten, geschapen naar de gelijkenis van God met verstand, emoties en een wil, waardoor hij kon denken, voelen en kiezen. Er is geen ander schepsel met die mogelijkheden.
Nadat Hij Adam schiep, zei God: Het is niet goed dat de mens alleen is (Genesis 2:18). Dus schiep Hij een passende hulp voor hem: Eva. Beiden genoten ze van het gevoel bij God en bij elkaar te horen. En dat niet alleen, want God gaf hen ook een doel om voor te leven: Laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde… (Genesis 1:26b). Adam en Eva hoefden niet te zoeken naar de zin van hun bestaan of hun waarde; zij vonden die in hun relatie met God. En omdat God bij hen aanwezig was, leefden ze voortdurend in veiligheid en zekerheid.
Eeuwig leven, identiteit, bestemming, waarde, zekerheid en het besef bij iemand te horen, zijn allemaal eigenschappen van de mensheid die geschapen is naar Gods beeld. Adam en Eva ervoeren deze eigenschappen in al hun volheid, en ook wij zijn daartoe bestemd. Maar toen Adam in zonde viel, stierf hij geestelijk en verspeelde alles waarin God had voorzien. Gescheiden van God veranderden Adams eigenschappen van stralend licht in schreeuwende behoeften.
Als kinderen van Adam, en van God gescheiden, komen wij op deze wereld met dezelfde behoeften als hij. We zoeken onze weg door het leven, terwijl we proberen naam te maken en naar zekerheid en waarde zoeken in tijdelijke dingen. Is die zoektocht hopeloos? Ja, wel als we die waarde blijven zoeken buiten God om. Maar God zij dank, we kunnen vervulling vinden van al onze behoeften door een persoonlijke relatie op te bouwen met God. Alles waar Adam in het paradijs van genoot voordat hij zondigde, staat nu tot onze beschikking door ons geloof in Jezus Christus.

Liefhebbende hemelse Vader, dank U dat U Jezus stuurde om voor mijn zonden te sterven, zodat ik eeuwig leven kon ontvangen. En dank U dat mijn behoeften aan identiteit, waarde, zekerheid en een gevoel van ergens bij te horen, in Hem kunnen worden vervuld.