Recente overdenkingen

25 januari 2022

Onze dynamische krachtbron

9 januari 2022
…de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte van zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus.
Efeze 1:19,20

In Efeze 1:19-21 beschrijft Paulus een glimp van de dynamische krachtbron van onze autoriteit in Christus. Hij legt uit dat de autoriteit die tot onze beschikking staat voortkomt uit dezelfde krachtbron die Jezus uit de dood liet opstaan en Hem aan de rechterhand van de Vader deed zitten. Die krachtbron is zo dynamisch dat Paulus maar liefst vier verschillende Griekse woorden gebruikt om die te beschrijven: ‘kracht’ (dunameos), ‘werking’ (energeian), ‘sterkte’ (kratous) en ‘macht’ (ischuos). Achter de opstanding van de Here Jezus Christus staat het machtigste werk van kracht dat in de Bijbel staat opgetekend. En dezelfde kracht die Jezus uit de dood deed opstaan en die satan versloeg, is beschikbaar voor ons om de werken van satan in ons eigen dagelijks leven te overwinnen.
Paulus opent onze ogen voor het enorme bereik van Christus’ autoriteit, die ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende (vers 21). Denk eens aan de machtigste of meest invloedrijke politici of militaire leiders in de wereld. Stel je de meest gevreesde terroristen, criminele kopstukken of drugsbaronnen voor. Denk eens aan al de spraakmakende figuren van vroeger en nu, die onze samenleving hebben besmeurd met hun onmenselijke wandaden. Denk aan satan en alle machten van de duisternis die onder zijn commando zijn geschaard. Jezus’ autoriteit is niet alleen groter dan die van deze menselijke en geestelijke gezagdragers, zowel in het verleden als in het heden en in de toekomst, maar Hij staat zelfs mijlenver boven hen. En wij delen in die positie, omdat we met Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten. Dat stelt ons in staat om in vrijheid te leven en iedere demonische invloed en verleiding te overwinnen.
Laat je niet misleiden! Je staat niet onder satans gezag en bent niet onderworpen aan zijn autoriteit. Je bent in Christus boven alle demonische macht en invloed verheven.

Samen met U regeren, Vader – wat een bevrijdende gedachte! Ik prijs U vandaag voor de kracht die U met mij wilt delen.