Recente overdenkingen

Onze kinderen zijn een doel van satan

16 mei 2022
Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.
Deuteronomium 6:6,7

Christelijke kinderen en tieners op onze scholen, die onze gemeenten bezoeken en in onze gezinnen wonen, vormen een belangrijk doelwit van satan*. Veel christelijke jongeren horen stemmen, alsof iemand anders tegen hen praat. Satan wil onze gezinnen en kerken verwoesten, door onze kinderen weg te drijven van hun ouders en van God, door ze te misleiden (1 Timotheüs 4:1).
Is iedere verkeerde gedachte de ‘stem van satan’ of een demon? Nee, het vlees – dat deel van ons brein wat ons ertoe aanzet om onafhankelijk van God te leven en alleen onze eigen zin te doen– brengt ook zondige gedachten voort en stelt ook slechte daden voor. Verder is er ook invloed vanuit films, muziek, boeken, televisie, internet, etc., die slechte ideeën in ons denken brengen. Naarmate we groeien in Christus, leren we om nee te zeggen tegen de werken van het vlees en te wandelen door de Geest.
De wereld en het vlees zijn echter niet de enige schuldigen, ook al hebben we de neiging de meeste schuld toe te schrijven aan die twee zaken. De duivel en ‘de geestelijke machten’ (Efeze 6:12) zijn ook hard aan het werk om allerlei slechte dingen voort te brengen, zoals gedachten en innerlijke stemmen. Net zoals we leren hoe we met wereldse en vleselijke invloeden moeten omgaan, moeten we ook satans subtiele invloed leren herkennen en hem weerstaan, en we moeten onze kinderen leren dat ook te doen. Of de slechte gedachten van je kind nu uit de wereld, het vlees of van de duivel komen, je moet hem of haar helpen om elke gedachte gevangen te nemen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus (2 Korinthe 10:5).
Onze kinderen vertellen ons niet zoveel over satans verleiding in hun leven, omdat ze meestal niet weten dat satan ermee te maken heeft. Satan is de grote misleider. Hij marcheert ons leven niet binnen met een fanfare koperblazers. Hij wurmt zich geniepig ons leven binnen door de gelegenheden die wij en onze kinderen hem daartoe geven. En als kinderen niet geleerd hebben wat de Bijbel zegt over satans strategieën, zullen ze zichzelf de schuld geven. Die schuldgevoelens en angst voor straf zullen er vervolgens voor zorgen dat ze helemaal dichtslaan.

Vader God, wilt u een banier van waarheid oprichten om de vijand te verslaan in de levens van mijn kinderen. Help me hen zelf te leren de duivel te weerstaan.