Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Onze verdediging tegen satan

23 mei 2023
De duivel… die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.
Johannes 8:44

Satans macht ligt in de leugen. Hij heeft geen enkele macht over jou dan de macht die je hem zelf geeft door zijn leugens te geloven. Als je zijn leugens ontmaskert, breek je zijn macht. In de Bijbel staat: Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt (1 Johannes 5:19).
Hoeveel misleiding vindt er vandaag de dag niet plaats in het leven van christenen? In mijn bediening kom ik het in bijna iedere sessie tegen. Veel christenen worstelen met gedachten die ze niet willen denken, maar ze zijn bang er met iemand over te praten omdat men anders misschien denkt dat ze gek zijn geworden. Ze realiseren zich maar zelden dat het juist deze afleidingen zijn die de strijd om hun denken weerspiegelen. Paulus waarschuwde ons echter: Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen (1 Timotheüs 4:1).
Aangezien satans wapen de leugen is, bestaat jouw verdediging uit de waarheid. Afrekenen met satan bestaat niet in een krachtmeting, maar in een waarheidsmeting. Als je satans leugens ontmaskert met Gods waarheid, dan wordt zijn macht gebroken. Daarom zei Jezus: en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken (Johannes 8:32). Daarom bad Hij: Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze… heilig hen door uw waarheid; uw Woord is de waarheid (Johannes 17:15,17). Daarom is de gordel van de waarheid het eerste onderdeel van de wapenrusting die Paulus behandelt in Efeze 6. Satans leugens kunnen de toets van de waarheid niet doorstaan, net zo min als de duisternis van de nacht het licht van de opkomende zon kan weerstaan.

Heer, geef mij vandaag de vrijmoedigheid om de leugens van de duivel teniet te doen in mijn eigen leven en in dat van de mensen om me heen.