Recente overdenkingen

Op gepaste wijze en in goede orde

10 juni 2021

Tijdens een conferentie in Texas had ik een vrijheidsafspraak met een jonge dame. Mijn gebedspartner was de vrouw van een huisarts. Het was deze keer geen eenvoudige afspraak en ik moest heel voorzichtig zijn om niet de controle over de sessie te verliezen. De hulpvrager werd steeds afgeleid, maar het lukte me om haar te laten focussen op wat we aan het doen waren en aan het einde van de afspraak was ze helemaal vrij.

De vrouw van de huisarts was zo gezegend, omdat ze zelf in het verleden een ‘power encounter / krachtmeting’ had meegemaakt. Ze had aan een evangelist die haar kerk bezocht gevraagd of hij haar wilde helpen. Dit eindigde erin dat ze met haar rug tegen de muur stond terwijl hij de demonen beval om uit haar te komen. Ze zei: Ik was doodsbang en ik vroeg me af waarom hij niet tegen mij sprak. De manier waarop jij deze jonge dame vandaag geholpen hebt, is zoveel logischer en het proces is niet traumatisch, zoals het voor mij was.

Toen ik lesgaf op Talbot Theologische Hogeschool hoorde ik dat een leraar ontslagen was omdat hij een student probeerde te helpen die demonisch werd onderdrukt. De ouders hadden de school gedreigd met een rechtszaak. Ik realiseerde me dat de klassieke ‘power encounter / krachtmeeting’-aanpak door geen enkele professionele therapeut omarmd zou worden, noch door de meeste kerken. Sommige mensen zijn angstig en anderen zijn bang om controle te verliezen. Ik zocht dus naar een manier om persoonlijke en geestelijke conflicten op een zodanige manier op te lossen dat het holistisch zou zijn; dus dat God erin betrokken zou worden, dat de hulpvrager niet buitenspel gezet zou worden en waarbij gedurende het hele proces de controle behouden kon worden.

De duivel zoekt naar manieren om ongemerkt zijn werk te kunnen doen. Hij wil zijn werk doen zonder dat iemand ervan weet. Zodra hij ontmaskerd wordt, pakt hij het anders aan en doet hij alsof hij kracht heeft en trekt hij zijn handschoenen aan voor het gevecht. Het doel is om de bemoediger angst aan te jagen zodat hij in het vlees gaat reageren. Bemoedigers kunnen dit allemaal vermijden als ze het alleen van Christus verwachten. Wat betreft geestelijke verwarring schrijft de apostel Paulus: ‘Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren’ (1 Korinthe 14:40).