Recente overdenkingen

25 januari 2022

Opstaan tegen het systeem

6 december 2021
Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten, maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden; want de mond van de HEERE heeft gesproken.
Jesaja 1:19,20

De derde manier waarop mensen reageren als ze worden afgewezen, is door in opstand te komen tegen het systeem. Ze herkennen het onrechtvaardige karakter van het wereldse systeem. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw lijkt het aantal mensen in deze categorie te groeien. Het zijn de rebellen en de drop-outs die als volgt reageren op afwijzing: ,,Ik heb jou of jouw liefde helemaal niet nodig.” Diep van binnen hunkeren ze nog steeds naar acceptatie, maar ze weigeren hun behoefte daaraan te erkennen. Ze zullen hun weerstand en opstandigheid vaak onderstrepen door aanstootgevende kleding en afwijkend gedrag ten opzichte van de algemene bevolking.
De opstandeling wordt gekenmerkt door zelfhaat en bitterheid. Hij had nooit geboren willen worden. Hij is onverantwoordelijk en ongedisciplineerd. Hij ziet God als een van de vele tirannen – nog iemand die hem wil uitknijpen en vervolgens kneden in een sociaal aanvaardbare vorm. Hij komt in opstand tegen God net zoals hij in opstand komt tegen alles en iedereen, want hij ziet God als een deel van de gevestigde orde.
Deze persoon heeft door zijn opstandige houding en gedrag de neiging om anderen van zich te vervreemden, en daardoor zullen de mensen van wie hij zich vervreemdt het systeem juist gaan verdedigen. De gevestigde orde houdt er niet van als de status quo bekritiseerd wordt. Als een opstandeling dus kritiek uitoefent op de regering of de scholen, staat de gevestigde orde op om deze instituten te verdedigen. Maar wat valt er te verdedigen? Als de opstandeling zegt dat het systeem oneerlijk is, heeft hij gewoon gelijk. Het wereldse systeem wordt immers geregeerd door de god van deze wereld. De wereld is hard, koud en wijst anderen af.
Wat wij moeten doen, is ons onderwerpen aan de overheid en ervoor bidden, zodat het goed met ons gaat (1 Petrus 2:18-21; 1 Timotheüs 2:1-4). Maar de middelen die we gebruiken om onszelf en de standaard van waaruit we leven te beoordelen, zijn niet van deze wereld.

Heer, ik bid voor een onderworpen geest en de wijsheid om te leven naar de standaard van uw koninkrijk.