Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

25 september 2023

Positief geloven

2 juni 2023
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
Hebreeën 11:1

Als je gelooft dat je iets kunt, dan kun je het ook
Als je denkt dat je verslagen bent, ben je verslagen.
Als je denkt dat je iets niet durft, durf je het niet.
Als je wilt winnen, maar je denkt dat je dat niet kunt, dan zul je bijna onmogelijk kunnen winnen.
Als je denkt dat je zult verliezen, heb je al verloren.
In deze wereld ontdekken we:
Dat succes begint in de wil van de mens.
Het hangt allemaal af van wat we denken en verwachten.
De veldslagen van het leven worden niet altijd gewonnen
Door de sterkste of de snelste mensen
Maar uiteindelijk zal degene die wint
Altijd degene zijn die denkt dat hij kan winnen.
Dit gedicht is van een mij onbekende schrijver. Het behelst de populaire levensvisie die we kennen als ‘positief denken’. Veel christenen aarzelen over deze theorie, en met reden. Gedachten hebben is een functie van ons denken – en ons denken is beperkt. Onze gedachtenwereld is beperkt tot de input die ze heeft gehad en als we ons denken gaan beïnvloeden tot buiten haar beperkingen, dan verliezen we contact met de realiteit en komen terecht in een fantasiewereld.
Een christen heeft echter een veel groter potentieel voor succes in het leven, namelijk door ‘de kracht van positief geloven’. Geloof vindt ook plaats in ons denken, maar is er niet door begrensd, zoals onze gedachten. Geloof gaat voorbij aan de grenzen van het denken en heeft zowel invloed op de zichtbare als de onzichtbare wereld. Het geloof van de gelovige wordt uitsluitend begrensd door het geloofsobject – en dat is het levende Woord van God (Christus) en het geschreven Woord van God (de Bijbel). Als de oneindige God van het universum ons geloofsobject is, dan zijn er dus geen grenzen aan de geestelijke successen die een gelovige kan boeken.

Heer, U heeft gezegd dat ik grote dingen kan doen door geloof dat zo klein is als een mosterdzaadje. Laat mijn leven vanaf vandaag bepaald worden door de kracht van positief geloven.