Recente overdenkingen

6 december 2021

Profetische boodschappen

22 november 2021
Is niet mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verplettert?
Jeremia 23:29

Als je een christelijke gemeente bezoekt waar profetie deel uitmaakt van de eredienst, vraag ik me af of we in dat deel van de dienst algemene woorden zouden moeten verwachten, zoals: ‘Ik houd van jullie, mijn kinderen’ of ‘Zie, ik kom spoedig’. Het zijn uitspraken die op zich juist zijn, maar die niet geprofeteerd hoeven te worden omdat in de Bijbel al staat dat God van ons houdt en dat Jezus spoedig komt. Ik ben in gemeenten geweest waar dit soort ‘profetieën’ uitgesproken werden, terwijl veel mensen in zonde leefden. Door die ‘profetieën’ werden ze niet aangesproken op hun ongerechtigheid van dat moment.
De stem van een profeet is een verterend vuur en een hamer die verplettert. Een profetische boodschap moet mensen aanmoedigen tot gerechtigheid, niet hen gunstig stemmen in hun zonden (1 Petrus 4:17). God is meer geïnteresseerd in gemeente-reinheid dan in gemeentegroei. Vertroost alleen die mensen die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, door Gods Woord de zonde te laten uitzuiveren en hun zelfgerichtheid teniet te doen.
Jeremia voert nog twee bewijzen aan voor valse profeten: Ik zál die profeten! spreekt de HEERE, die mijn woorden van elkaar stelen (vers 30). Dat is plagiaat! Stelen wat God aan een ander geeft en dat gebruiken alsof het van jezelf is. Ik zál die profeten! spreekt de HEERE, die hun tong gebruiken en spreken: Hij spreekt (vers 31).
Uitspreken dat de dingen die je zegt rechtstreeks van God komen als dat niet waar is, is een bijzonder ernstige zonde. Als God me iets wil zeggen, zal Hij me dat vertellen. Ik geloof in het priesterschap van gelovigen. God kan en zal ons aanmoedigen en zijn Woord via anderen aan ons bevestigen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus (1 Timotheüs 2:5). Als iemand tegen je zegt: ,,God wil dat ik tegen je zeg…”, kan die persoon functioneren als een medium (middelaar). De gave van profetie is bedoeld om de geheimen van iemands hart te openbaren, zodat mensen op hun aangezicht vallen en God gaan aanbidden (1 Korinthe 14:25). Daarna zal God hen leiden door zijn Heilige Geest.

Heer, leer mij om uw Geest niet uit te doven en geen profetische uitingen te verachten, maar om alles te toetsen en vast te houden aan het goede.