Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Rechtvaardig oordeel

24 mei 2023
Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel.
1 Johannes 3:7,8

Gods Woord is de basis voor een rechtvaardig oordeel. Proclameert iemand Gods Woord? Is het Bijbels correct? Het feit aanvaarden dat Gods Woord fundamenteel is en centraal moet staan, is echter niet het enige criterium. Satan citeert ook uit de Bijbel. Hij citeerde de Bijbel zelfs tegen Jezus. Iedere organisatie kan een Bijbels zuivere leerstelling bedenken. Ik ben zelfs toegewijde satanisten tegengekomen die in de Kerk waren geïnfiltreerd en leiderschapsposities bekleedden in evangelische gemeenten en bedieningen.
Paulus waarschuwde: Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken (2 Korinthe 11:13-15).
Ik ken een valse leraar die de Bijbel onderwijst. Sterker nog, hij is er erg goed in, maar zijn morele leefstijl is afschuwelijk. Twee van onze Bijbelschoolstudenten hebben zich door zijn intellectuele superioriteit laten inpakken. Ik zou een intellectueel duel met deze leraar niet uit de weg gaan, maar met satan zou ik nooit op intellectueel vlak de strijd aangaan. Deze man zwelgt in het vlees door zijn verdorven verlangens en zijn afwijzing van enig gezag, wat volgens 2 Petrus 2:10 kenmerken zijn van een valse profeet.
Ik verbaas me er steeds over hoe lichtgelovig mensen zijn en hoe snel ze zich laten misleiden. ,,O, wat een geweldige spreker.” ,,Wat een charisma.” ,,Ik voelde de electriciteit in de lucht hangen.” Dat is geen rechtvaardig oordeel; het is een oordeel op basis van uiterlijke vertoning (of nog erger, op basis van gevoel). Johannes schreef: Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel (Johannes 7:24). En: Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel (1 Johannes 3:7,8).

Lieve Vader, ik verlang ernaar om een rechtvaardig oordeel te kunnen vellen op basis van uw Woord, om effectief af te rekenen met de subtiele plannen van de vijand.