Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Rechtvaardige verontwaardiging

22 augustus 2021

We hoeven boosheid niet te ontkennen, maar we worden geïnstrueerd om ons emotionele leven te beheersen door ervoor te kiezen de waarheid te geloven en de juiste doelen voor ons leven te hebben. De basis voor onze emotionele stabiliteit is onze identiteit, acceptatie, zekerheid en waarde in Christus. Als we eenmaal in Christus gevestigd zijn, dan hebben de beproevingen van de wereld niet langer een negatief effect op ons. Het is zelfs zo dat ‘wij ook in de verdrukkingen roemen omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is’ (Romeinen 5:3-5). De ontberingen en verdrukkingen van deze wereld onthullen eigenlijk de verkeerde doelen, terwijl ze op hetzelfde moment het doel voor ons leven mogelijk maken en dat is dat we ons conformeren aan het beeld van God (beproefd karakter).

De Bijbel spreekt eigenlijk meer over de toorn van God dan over de toorn van de mens. Gods woede komt niet voort uit Zijn onzekerheid; Hij heeft ook geen geblokkeerde doelen. Gods woede is een rechtvaardige verontwaardiging over zonde. Het vervloeken van de vijgenboom en het reinigen van de tempel zijn een illustratie van Zijn woede en het komende oordeel (Markus 11:12-28). Jezus werd niet kwaad omdat de vijgenboom geen vruchten had toen Hij er een paar wilde. In dat seizoen had de vijgenboom eetbare knopjes moeten hebben, die er later af zouden vallen wanneer de vijgen zouden gaan groeien. Het feit dat de boom geen eetbare knopjes had, was een indicatie dat hij geen enkele vrucht zou gaan dragen. Het vervloeken van de vijgenboom was een profetisch teken van Gods dreigende veroordeling van Israël, niet een boze reactie omdat Jezus honger had. De vijgenboom die geen vrucht droeg was een symbool van de geestelijke dorheid van Israël.

God is ongelooflijk geduldig naar degenen die zondigen. Wij zouden er snel bij zijn om anderen te veroordelen en hen te dwingen om de gevolgen van hun zonden te dragen. Jezus gooide echter de tafels omver, niet de geldwisselaars. Hij was perfect in staat om de zonde te scheiden van de zondaar. Als dat niet zo was geweest, zouden we allemaal naar de hel gaan. Ook wij zouden een rechtvaardige verontwaardiging over zonde moeten hebben, maar we moeten van Zijn voorbeeld leren hoe we dit kunnen uiten.

Abraham Lincoln zei: ‘Zondigen door stilte terwijl ze hun stem hadden moeten laten horen, maakt lafaards van mensen.’ Phillipp Melanchton zei: ‘Het enige wat je nodig hebt om zonde toe te laten nemen, zijn goede mensen die niets doen.’ Rechtvaardige verontwaardiging beweegt ons om datgene recht te zetten wat krom is. Als we het zout en licht in deze gevallen wereld zijn, dan spreken we de waarheid en we doen dat in liefde. We maken ons hard voor rechtvaardigheid als dat de vrucht van de Geest niet beschadigt, anders zwijgen we.