Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Rechtvaardiging

30 juni 2021

In het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief beantwoordt de apostel Paulus de vraag: Hoe kan een zondig persoon recht staan tegenover een Heilig God? Het Bijbelse idee van rechtvaardiging verschilt van het moderne gebruik van de term. Onze rechtbanken verklaren een persoon onschuldig als blijkt dat zijn gedrag gerechtvaardigd was. Wij echter moeten verantwoording afleggen aan God en ‘daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde’ (Romeinen 3:20). Hoe verkrijgen we dan een gunstig oordeel of vrijspraak?

Ten eerste, Paulus onderwijst dat geen enkel mens in Gods ogen gerechtvaardigd zal zijn door de werken van de wet (v10, 19, 23). Ten tweede, zonder Christus zijn we allemaal zondig en kunnen we nooit voldoende werken doen om vrijspraak te krijgen. Ten derde, we kunnen geen rechtvaardiging over onszelf uitspreken omdat we altijd schuldig zijn en een rechtvaardig God kan ons niet rechtvaardig verklaren naar onze werken. Dit is het drievoudige dilemma voor de gehele mensheid. De verzoening door Christus is het enige antwoord. We worden gerechtvaardigd door de rechtvaardigheid van God, niet door onze eigen rechtvaardigheid. ‘Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven’ (v22). ‘Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet’ (v28).

Rechtvaardiging betekent niet dat God Zijn ogen dicht doet voor onze zonden of dat Hij ons niet kan veroordelen. Als dat zou gebeuren staat Zijn integriteit en het concept van rechtvaardiging op het spel. Gods gerechtigheid en heiligheid eisen dat er voor de zonde wordt betaald en Jezus betaalde er volledig voor aan het kruis. Door Christus’ plaatsvervangend lijden en dood hield God Zijn eigen gerechtigheid in stand en bereikte Hij redding voor de zondaar (v26). Zo zijn Gods karaktereigenschappen van rechtvaardigheid en liefde allebei behouden en krijgen ze volledige betekenis.

Het onderwijs over rechtvaardiging betekent niet algemene redding maar eerder universele genade en vergeving. Rechtvaardiging is een wettelijke term voor de vergeving van zonden. God verklaarde iedereen rechtvaardig en vergeven in Christus, maar niet iedereen zal deze vrije gift van redding aannemen en sommigen zullen er nooit van horen (Romeinen 10:14-17). Jezus zei: ‘Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven’ (Johannes 8:24).

Elke gelovige is gerechtvaardigd voor God en vergeven op het moment dat hij zijn vertrouwen in Hem stelt. ‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus’ (Romeinen 5:1). Rechtvaardig betekend dat we verenigd zijn met God door geloof in Jezus Christus. We zijn volledig rechtvaardig en staan daardoor recht voor God. ‘Dus er is nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn’ (Romeinen 8:1).