Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Satans nederlaag

16 augustus 2022
Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.
Kolossenzen 2:15

In Kolossenzen 2:15 laat Paulus iets heel belangrijks zien wat plaatsvond bij de dood, opstanding en hemelvaart van Christus. We zijn niet alleen levend gemaakt in Christus, maar satan is ook ontwapend en verslagen. Zijn nederlaag is niet iets wat nog in de lucht hangt of in de toekomst staat te gebeuren; die nederlaag is hem al toegebracht.
Maar als satan al ontwapend is, waarom ervaren we dan niet meer overwinning in ons leven? In één woord: leugens! Satan gaat rond als een woeste, angstaanjagende leeuw die brult van de honger. In werkelijkheid zijn deze leeuw zijn scherpe nagels en tanden uitgetrokken, maar als hij je kan misleiden door je te laten geloven dat hij je kan opvreten en weer uitspugen, dan heeft hij je in zijn macht en dat is precies wat hij wil. Hij liegt christenen de vernieling in.
Een belangrijke reden dat Christus zijn autoriteit aan ons overdroeg, was om het rijk van de duisternis te laten zien wie er werkelijk de touwtjes in handen heeft in deze wereld. In zijn brief aan de gelovigen te Efeze, schreef Paulus dat het zijn roeping was om allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere (Efeze 3:9-11).
Hoe gaat het ons af Christus’ overwinning bekend te maken aan de overheden en machten in de hemelse gewesten, zoals Gods eeuwige voornemen is? In veel van onze gemeenten brengen we het er niet al te best vanaf. Sommigen vragen nog steeds openlijk: ,,Hoezo? Welke overheden en machten?’’ Velen zijn er niet eens van overtuigd dat demonen bestaan! Maar hoe kunnen we in deze wereld ooit Gods plannen uitvoeren, als we niet geloven wat Hij zegt over het rijk van de duisternis? Weer anderen kruipen weg in een hoekje van de kamer en smeken: ,,O God, help ons alstublieft! De duivel brult naar ons!” Maar God reageert: ,,Ik heb alles al gedaan. Ik heb satan aan het kruis ontwapend en verslagen. In Christus heb ik alle autoriteit op jullie gelegd. Open je ogen. Besef wie je bent en begin de autoriteit uit te oefenen die je hebt ontvangen.”

Heer, in uw naam zal ik actief opstaan tegen de duivel en zijn demonen. Ik verwerp alle angst en alle apathie.