Recente overdenkingen

6 december 2021

Satans oudste leugen

18 november 2021
Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden, die kortgeleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. De Rots die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd, en u hebt de God die u gebaard heeft, vergeten.
Deuteronomium 32:17,18

De New Age beweging verpakt het occulte in mooie termen, zoals ‘verlichting’ of ‘spiritualiteit’. Maar haar gedachte is: ,,Je hebt God niet nodig; je bent zelf god. Je hoeft je niet te bekeren van je zonden en afhankelijk van God te zijn om verlost te worden. Zonde is het probleem niet; je moet alleen maar je denken uitschakelen en afstemmen op de grote kosmische eenheid, door middel van harmonieuze samensmelting.” Deze bewering uit de New Age is in feite satans oudste leugen: Dan zul je als God zelf zijn (Genesis 3:5).
Deze dorst naar kennis en kracht heeft de gevallen mensheid verlokt om leiding te zoeken van mediums en spiritisten, en inzichten te verkrijgen van occulte praktijken zoals waarzeggerij, tarotkaarten, handlezen, ouija borden, astrologie, magie, automatisch schrijven, etc. Mensen om ons heen negeren de God die van hen houdt en die hun leven wil leiden. In plaats daarvan zoeken ze naar licht en vrede in het koninkrijk van de duisternis. Vrede kan echter alleen gevonden worden in de Vredevorst, niet in de prins van de duisternis.
Laat je niet van de wijs brengen door het vooruitzicht van kennis en macht, waardoor zoveel mensen in onze samenleving vandaag bij God worden weggelokt. Mensen zoals de volgelingen van Simon in Handelingen 8:9,10, zullen ook nu nog worden geadoreerd door mensen die verbijsterd zijn over hun occulte toverijen. Anderen lijken op de klanten van de demonisch bezeten slavin in Handelingen 16:16-18 en dragen grif bij aan de portemonnee van hen die werken vanuit een geest van waarzeggerij. Zoals gold voor de mensen in de tijd van de vroege kerk, geldt ook nu nog dat mensen die kennis en kracht zoeken in de duistere wereld, het werk van God hinderen door velen te misleiden met de valse kracht die zij uitstralen. Andere mensen zullen zo hongerig bovennatuurlijke kracht najagen, dat ze zich zullen offeren aan de demonen (Leviticus 17:7). Sommigen zullen zelfs hun eigen kinderen aan de demonen offeren (Psalm 106:36-38). Laten we ons door de woorden van Deuteronomium 32:17,18 laten ontnuchteren en inzien dat zelfs gelovigen kwetsbaar zijn om door onze vijand te worden weggelokt bij de kennis en kracht van God.

Heer, ik weiger om deel te nemen aan de werken van de machten der duisternis. U bent mijn leven en het licht van mijn leven.