Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Schaamte(gevoelens) overwinnen

10 juli 2021

Christenen zijn vergeven, maar niet perfect. De Heer zal ons niet veroordelen en Hij zal niet meer aan onze zonden denken. Wij moeten echter leven met de tijdelijke consequenties van onze eigen houding en doen en laten. Als God alle tijdelijke consequenties uit zou wissen, dan zou er geen motivatie zijn om te stoppen met zondigen. We zouden in het weekend gaan stappen, op zondag onze zonden belijden en ten onrechte geloven dat onze acties geen negatieve gevolgen hebben.

Ik geef een voorbeeld. Stel dat je jarenlang alcohol hebt gedronken en verslaafd bent geworden. Eerst kan je je buitensporig gedrag nog wel verbergen, maar uiteindelijk komt je zondige levensstijl aan het licht. Je gaat slechter presteren op je werk, je zet jezelf in het openbaar voor schut, je partner gaat bij je weg, je gezondheid verslechtert. Ten slotte roep je om de genade van God. Hij vergeeft je en maakt je een nieuwe schepping in Christus. Maar de alcohol heeft inmiddels wel je lichaam aangetast, je bent je baan kwijt, je partner is bij je weg en je komt erachter dat de maatschappij niet zo vergevend is als God.

Micha sprak tegen de zondige gesteldheid van Israël en Judea en zag uit naar Gods heil (Micha 7:7). Hun vijand was echter verheugd over dit ‘gekozen volk’ dat gezondigd had en riep het oordeel van God over zich af. Ze zeiden: ‘Waar is de HEERE, uw God?’ (v10). Micha antwoordt: ‘Als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan, als ik in duisternis zit, is de HEERE mij een licht’ (v8). Door de schaamte die zij voelden vanwege hun zonde, verstopten ze zich en gingen ze dingen verbergen, maar de Heer leidt Zijn volk altijd naar het licht. Toen ze oog in oog kwamen te staan met de waarheid en zich keerden naar God, werd de vijand bedekt met schaamte en was hun ondergang een feit (v10).

Als kinderen van God worden wij niet gemotiveerd door schuld en schaamte. We worden gemotiveerd door de liefde van God. We veroordelen anderen niet wanneer zij zondigen; we vermanen en discipelen hen voor hun eigen bestwil. We beschamen elkaar niet; we bouwen elkaar op.