Recente overdenkingen

Twee extremen

4 juni 2021

Omdat ik in ontelbare kerken ben uitgenodigd om te spreken, heb ik twee extremen gezien als het gaat over pastorale zorg. De ene extreme kant was een grote kerk met veel stafleden die zich richtte op het prediken en onderwijzen van het Woord, maar weinig op pastorale zorg. Ze hadden een afspraak gemaakt met een therapeutisch centrum vlak bij de kerk. De bevoegde therapeuten van het centrum deden de eerste afspraak gratis om in te schatten wat voor soort professionele hulp de mensen nodig hadden. De kerk zou de helft van de therapiekosten betalen als de mensen daar in therapie gingen. Geen van de ‘voorgangers’ wilde te betrokken raken bij de problemen van mensen, dus verwezen zij hen naar buiten. Zulke ‘voorgangers’ kunnen worden vervangen door een goed boek of een smartphone.

Het probleem van de andere extreme kant is subtieler. De kerk had een inpandig therapeutisch centrum en de directeur daarvan vroeg, na overleg met zijn voorganger, of ik wilde komen. Toen de voorganger mij groette, zei hij: ‘Ik heb 50 gebedsmensen, pastorale helpers, beschikbaar om je te helpen.’ Ik ben er zeker van dat dit goede christelijke mensen waren maar ik kon ze niet gebruiken voor wat ik aan het doen was. Ik preekte op hun zaterdagavond- en zondagochtenddiensten. Tijdens elke dienst werden mensen uitgenodigd om naar voren te komen voor gebed. Het gebedsteam zalfden hen dan met olie en gingen voor hen bidden. Er zit een positieve kant aan deze aanpak. Als je die zondag een specifiek probleem had dan was er de mogelijkheid om dat probleem aan te pakken.

Maandagochtend ontmoette ik hen en stelde ik een vraag: ‘Als je kijkt naar wat jullie doen tijdens al jullie aanbiddingdiensten geeft dat voor jullie een probleem tijdens de counseling?’ Uit de discussie die hierop volgde, bleek dat ze er allemaal de voorkeur aan gaven om mensen te begeleiden uit andere kerken. Wat is er mis mee om voor mensen met problemen te bidden? Op zichzelf niets, maar wat tussen de regels door werd bedoeld of onderwezen kan wel een groot probleem zijn. Wanneer de mensen van hun eigen kerk voor begeleiding kwamen, verwachtten zij dat de pastoraal werker weer voor hen ging bidden. Ze namen aan dat het antwoord op hun probleem erin zou liggen dat een ander voor hen zou bidden. Ze waren niet bereid om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. En dat kan een onbedoeld gevolg zijn van het inzetten van gebedsstrijders. Welnu, stop alsjeblieft niet met het bidden voor andere mensen als God je daartoe aanzet. Word je echter wel bewust van dat sommigen willen of verwachten dat God alles voor hen zal doen; zij zoeken anderen om God aan te spreken om van Zijn troon te komen en het voor hen te doen. God zal niet voor ons doen waarvan Hij duidelijk heeft gezegd dat wij dat zelf moeten doen. Als je niet van je echtgenoot houdt, dan gaat God je huwelijk echt niet redden en jou passeren. Hij wil jou leiden in alle waarheid, in staat stellen om je echtgenoot te vergeven en je de genade geven om de onbeminnelijke mens lief te hebben.