Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Twintig mogelijkheden voor succes

2 september 2021

Iemand zei ooit: Of je nu denkt dat je het niet kan of dat je denkt dat je het wel kan; in beide gevallen heb je gelijk. Er zit enige waarheid in die bewering, maar iemand overwint hulpeloosheid niet door de kracht van positief denken. Je overwint hulpeloosheid door de kracht van God en door de waarheid te geloven. En als je wilt weten wat je gelooft, kijk dan naar je daden. Als je weet wat al waar is  kun je ervoor kiezen om dat te geloven. Ik geef je twintig mogelijkheden voor met succes, die je zullen helpen om een gevoel van hulpeloosheid te overwinnen.

 1. Waarom zou ik zeggen ‘dat kan ik niet aan’, als ik tegen alles bestand ben doordat Christus mij kracht geeft? (Filippenzen 4:13)
 2. Waarom zou ik ergens gebrek aan hebben, als ik weet dat God overeenkomstig Zijn rijkdom, in alles wat ik nodig heb zal voorzien, door Christus Jezus?? (Filippenzen 4:19)
 3. Waarom zou ik bang zijn, als de Bijbel zegt dat God mij geen geest van lafhartigheid heeft gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid? (2 Timotheüs 1:7)
 4. Waarom zou ik een tekort aan geloof hebben om mijn roeping te vervullen, als ik weet dat God mij al geloof heeft toebedeeld? (Romeinen 12:3)
 5. Waarom zou ik zwak zijn, als de Bijbel zegt dat de Heer mijn levenskracht is en Zijn kracht juist wordt volbracht in zwakheid? (Psalm 27:1; 2 Korinthe 12:9)
 6. Waarom zou ik satan zeggenschap over mijn leven geven, als God Die in mij is, groter is dan hij die in de wereld is? (1 Johannes 4:4)
 7. Waarom zou ik nederlaag accepteren, als de Bijbel zegt dat God mij in Christus altijd doet triomferen? (2 Korinthe 2:14)
 8. Waarom zou ik een tekort aan wijsheid hebben? Christus is immers dankzij God mijn wijsheid geworden en God geeft mij, zonder voorbehoud en zonder verwijt, wijsheid als ik Hem erom vraag. (1 Korinthe 1:30; Jakobus 1:5)
 9. Waarom zou ik terneergeslagen zijn, als ik eraan denk dat God goed over mij denkt en dat Hij barmhartig is en trouw en dat ik op Hem kan hopen? (Klaagliederen 3:21-23)
 10. Waarom zou ik bezorgd en ongerust zijn, als ik mijn zorgen kan overgeven aan Christus Die voor mij zorgt? (1 Petrus 5:7)
 11. Waarom zou ik in gebondenheid leven, als ik weet dat waar de Geest van de Heer is, vrijheid is, en de Bijbel mij opdraagt in die vrijheid vast te gaan staan? (2 Korinthe 3:17; Galaten 5:1)
 12. Waarom zou ik mij veroordeeld voelen, als de Bijbel zegt dat ik in Christus Jezus niet meer veroordeeld word? (Romeinen 8:1)
 13. Waarom zou ik mij eenzaam voelen, als Jezus heeft gezegd dat Hij alle dagen met mij zal zijn en Hij mij beslist niet zal loslaten of verlaten? (Mattheüs 28:20; Hebreeën 13:5)
 14. Waarom zou ik mij vervloekt voelen of het slachtoffer van slechte omstandigheden, als de Bijbel zegt dat Christus mij bevrijd heeft van de vloek van de wet en dat ik Zijn Geest zou ontvangen door het geloof? (Galaten 3:13-14)
 15. Waarom zou ik ontevreden zijn, als ik net als Paulus kan leren om in alle omstandigheden tevreden te zijn? (Filippenzen 4:11)
 16. Waarom zou ik mij waardeloos voelen, als Christus voor mij zonde is geworden en ik in Hem gerechtigheid voor God? (2 Korinthe 5:21)
 17. Waarom zou ik bang zijn voor mensen als ik weet dat God voor mij is? (Romeinen 8:31)
 18. Waarom zou ik verward zijn, als God een God van vrede is en ik Zijn Geest heb ontvangen om te ontdekken wat Hij mij in Zijn genade geschonken heeft? (1 Korinthe 14:33; 1 Korinthe 2:12)
 19. Waarom zou ik mij een mislukkeling voelen, als ik in alles meer dan overwinnaar ben door Christus Die mij heeft liefgehad? (Romeinen 8:37)
 20. Waarom zou ik mij door de druk van het leven laten hinderen, als ik weet dat ik in Christus vrede heb en dat ik in elke verdrukking staande kan blijven omdat Hij de wereld heeft overwonnen? (Johannes 16:33)