Veiligheid en zekerheid

17 januari 2021

Ik geloof dat God aan de grondvesten van deze wereld schudt. Nooit is er in de menselijke geschiedenis een tijd geweest, waarin ongewenste veranderingen zo snel plaatsvinden. Mensen zetten het avondjournaal af, omdat ze niet willen horen over de strubbelingen in de economie, of over oorlogen of geruchten van oorlogen. Moeten we al ons geld in goud steken? Hoe verbergen we ons voor en beschermen we ons tegen terroristen? Zelfs onze kerken en scholen zijn niet meer veilig. Moeten we ons bewapenen en proviand inslaan om een aantal maanden te overleven voor als de samenleving om ons heen instort? De meeste bewoners van deze wereld worstelen met gevoelens van onveiligheid. Waar kan je terecht en moet je doen om veilig te zijn?

Jezus zei: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden’ (Johannes 14:27). Gods vrede is een innerlijke zaak, niet iets van buitenaf of de omstandigheden. Hij vertelde ons dat we beproevingen zouden krijgen in de huidige wereld. Veiligheid is gerelateerd aan het eeuwige en niet aan het tijdelijke. Als je probeert vrede en veiligheid te vinden in de uiterlijke en tijdelijke wereld, waar je het recht en het vermogen niet hebt om deze te beheersen, dan ga je last krijgen van gevoelens van onveiligheid. Maar als jouw identiteit en veiligheid en zekerheid wordt gevonden in Christus, dan heb je niks te vrezen, want als je in Christus bent zegt Gods woord:

Romeinen 8:1-2              Je bent voor altijd vrij van veroordeling
Romeinen 8:28              Je mag er zeker van zijn dat alle dingen meewerken ten goede.
Romeinen 8:31               Je bent vrij van elke veroordeling die er tegen je wordt uitgesproken.
Romeinen 8:25              Je kunt niet gescheiden worden van de liefde van God.
2 Korinthe 1:21               Je bent bevestigd, gezalfd en gewaarmerkt door God.
Kolossenzen 3:3              Je bent met Christus verborgen in God.
Filippenzen 1:6               Je bent ervan overtuigd dat God het goede werk dat Hij in je begonnen is, ook zal afmaken.
Filippenzen 3:20             Je bent een hemelburger.
2 Timotheüs 1:7              Je hebt geen geest van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.
Hebreeën 4:16                Je krijgt barmhartigheid en genade als je ze nodig hebt.
1 Johannes 5:18              Je bent uit God geboren en satan heeft geen vat op jou.

Als je je veiligheid en zekerheid niet in Christus vindt, waar dan wel?