Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Veiligheid, zekerheid en erbij horen

17 november 2022
Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
Filippenzen 4:19

Adam kreeg niet alleen een duidelijke, gezaghebbende rol in de schepping, hij ontving tevens een basisgevoel van veiligheid en zekerheid. Er werd voorzien in alles wat hij nodig had (Genesis 1:29). In de hof zorgde God voor Adam op een volmaakte wijze. Hij en de dieren hadden meer dan genoeg voedsel. Hij kon eten van de boom des levens, leefde in Gods aanwezigheid en had aan niets gebrek.
Toen Adam zondigde, verloor hij dat gevoel van veiligheid en zekerheid. Voor de zondeval liep hij zonder schaamte rond in zijn blootje, maar na de zonde wilde hij zich voor God verstoppen en bedekte hij zijn naaktheid. De eerste emotie van de gevallen mens was angst.
Een basisgevoel van veiligheid en zekerheid is een belangrijk facet van ons erfdeel in Christus. De rijkdommen van zijn koninkrijk zijn voor ons beschikbaar en Hij belooft te voorzien in alles wat we nodig hebben.
Adam en Eva ervoeren in de hof ook een gevoel van ‘thuis’, ‘erbij horen’. Na de val voelden ze zich echter afgewezen, ontheemd, en ervoeren ze de behoefte om ergens bij te horen. Vandaag is dat nog steeds een van onze grootste behoeften. Het is opvallend dat de eigenschappen in de volmaakte schepping, juist behoeften werden in de wereld na de zondeval.
Ik geloof dat het gevoel van ‘erbij horen’ niet alleen te maken heeft met bij God horen, maar ook bij elkaar. Toen God Eva schiep, vestigde Hij daarmee menselijke communicatie en relatie; het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Alleen zijn kan leiden tot eenzaamheid. Gods oplossing voor eenzaamheid is intimiteit – betekenisvolle en open relaties met elkaar, waarin we ons hart kunnen delen. In Christus hebben we de mogelijkheid gekregen om een gevoel van ‘erbij horen’ te ervaren op een manier die werkelijk vervulling geeft. Het is een gevoel dat voortkomt uit een intieme relatie met God en met andere gelovigen.

Heer, dank U wel dat al mijn behoeften aan veiligheid, zekerheid en erbij horen, volkomen vervuld zijn in U.