Recente overdenkingen

Vergeven vanuit je hart

3 augustus 2021

Als je iemands gevoelens hebt gekwetst, doe dan geen moeite om God te aanbidden wanneer je de overtuiging voelt eerst iets anders te doen (Mattheüs 5:24). Ga eerst naar degene die iets tegen jou heeft, vraag om vergeving en zorg dat je je verzoent met de ander. Als iemand jou heeft gekwetst, ga dan niet naar die persoon. Ga eerst naar God en vergeef die persoon zoals Christus jou vergeven heeft. Het is uiterst belangrijk om het verschil te begrijpen, want veel mensen denken foutief dat ze naar de persoon toe moeten gaan die hun gekwetst heeft om ze dan te kunnen vergeven. Vergeving is een voorwaarde voor verzoening maar verzoening is wellicht niet altijd mogelijk. De persoon die je moet vergeven, kan onbereikbaar zijn, of overleden. In sommige gevallen is het onverstandig. Een dader confronteren die geen berouw heeft, is misschien wel vragen om nog meer misbruik.

Jezus zei dat we net zolang door moeten gaan met vergeven als dat nodig is (Mattheüs 18:21-35). De gelijkenis schept perspectief in onze noodzaak anderen te vergeven. God heeft ons een schuld vergeven die we niet kunnen terugbetalen. ‘Tienduizend talenten’ was een inkomen dat iemand niet eens in zijn hele leven kan verdienen (v24). We kunnen simpelweg niet afbetalen wat we God verschuldigd zijn. Daarom hebben we geen andere keus dan ons over te geven aan Zijn genade. Ter vergelijking, een penning is een dagloon (v28). Het is wel mogelijk om deze schuld af te betalen, maar de man die van God genade ontvangen had, toonde geen genade aan zijn medemens. God vraagt van ons dat wij genadig zijn zoals Hij genadig naar ons is geweest en om te vergeven zoals Hij ons vergeven heeft. Dit zijn de stappen om vanuit je hart te vergeven:

  1. Vraag de Heer om de mensen bij je naar boven te brengen die jij moet vergeven, inclusief alle mensen naar wie jij negatieve gevoelens hebt. Ga niet voorbij aan de noodzaak dat je ook jezelf moet vergeven.
  2. Wend je niet af voor de pijn en de haatgevoelens. Als je vanuit je hart gaat vergeven dan kan het niet anders dat er pijnlijke herinneringen bovenkomen. Als je de pijn en de emotionele beschadiging niet toe wilt geven dan zal de vergeving niet compleet zijn. We proberen onze emoties te onderdrukken, maar God probeert de namen en gebeurtenissen boven te laten komen.
  3. Vergeving is een crisis van de wil. Je kiest om de consequenties van hun zonden te dragen. Je kiest om het verleden los te laten en God vast te grijpen. Je kiest om geen wraak te zoeken. Je kunt niet gaan zitten wachten totdat je wílt vergeven omdat je dat punt nooit zal bereiken. God vraagt niet van je om die persoon leuk te vinden die jou gekwetst heeft. Hij vraagt je om Zijn voorziening voor jouw vrijheid aan te nemen en genezing voor je beschadigde emoties te ontvangen. Hij vraagt je of je Hem de wreker wilt laten zijn. Hij vraagt je om vanuit je hart iedere persoon te vergeven die jou gekwetst heeft en alle kwetsende dingen die ze hebben gedaan. Doe dat als volgt:

Heer, ik kies ervoor om ____________________ (naam) te vergeven voor_________________ (wat hij/zij wel of juist niet gedaan heeft), waardoor ik me ____________________ (vertel de Heer alle pijn die in je gedachte komt) voelde.

  1. Nadat je elke persoon voor elke pijnlijke herinnering hebt vergeven, eindig met dit gebed:

Heer, ik kies ervoor om niet langer vast te houden aan mijn wrok. Dank U dat U mij bevrijdt uit de gebondenheid van mijn bitterheid. Ik zie af van mijn recht op vergelding en vraag U mijn beschadigde gevoelens te genezen. Ik vraag U nu om____________________ (naam van de persoon) te zegenen. In de naam van Jezus, amen.