Recente overdenkingen

Vergeven willen worden door een ander

1 augustus 2021

Jezus zegt dat we vergeving moeten vragen aan mensen die we gekrenkt hebben. ‘Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave’ (Mattheüs 5:23-242). Met andere woorden, als je iemand beledigd hebt, doe dan niet alsof je God aanbidt als je niet eerst naar die persoon bent gegaan om verzoening te zoeken. De tekst bedoelt niet te zeggen dat je een ziekelijke vorm van zelfreflectie moet toepassen om erachter te komen op welke mogelijke manieren je allemaal aan iemand aanstoot gegeven kan hebben. Het is het werk van de Heilige Geest die jou dit laat ‘herinneren’ en het gaat om de aanstoot die de ander ervaart, waar je iets mee moet doen. Het maakt totaal niet uit of de andere persoon jou meer pijn gedaan heeft dan jij hen. Jouw doel in het zoeken naar vergeving is niet om hen zover te krijgen dat ze hun eigen overtredingen toegeven. Als je wilt dat je relatie met God in orde is, dan moet je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen houding en gedrag, los van het feit of zij dat doen of niet. Overweeg de volgende stappen wanneer je vergeving zoekt van degen die jij verkeerd hebt behandeld. Ten eerste, zorg dat je voor jezelf helder hebt wat je verkeerd hebt gedaan en wat de houding was die daaraan ten grondslag lag. Ten tweede, zorg ervoor dat je de ander al vergeven hebt voor wat zij misschien fout hebben gedaan. Ten derde, bedenk welke specifieke bewoording je wilt gebruiken als je om hun vergeving gaat vragen. Ten vierde, label je gedrag als fout. Ten vijfde, geef alleen details die nodig zijn voor de gekwetste persoon om het te begrijpen. Ten zesde, kom niet met een verdediging, alibi of excuus. Ten zevende, schuif de schuld niet op een ander en beken ook geen schuld voor een ander. Ten achtste, jouw schuldbekentenis zou moeten leiden naar de directe vraag: ‘Wil je mij vergeven?’ Ten negende, zoek naar de juiste plek en het juiste tijdstip om degene die gekwetst is te benaderen. Ten tiende, doe je verzoek tot verzoening persoonlijk, in levenden lijve. Ten elfde, zorg dat je een verantwoordelijke derde partij aanwezig hebt als de belediging een immorele indiscretie was die zou kunnen leiden tot gerechtelijke stappen. Ten twaalfde, betaal schadevergoeding als dat nodig is. Ten slotte, leg je schuldbekentenis niet vast, schrijf ook geen brief. Een brief kan gemakkelijk verkeerd gelezen of verkeerd begrepen worden of door de verkeerde mensen worden gelezen en bewaard, terwijl het vernietigd had moeten worden.

‘Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen’ (Romeinen 12:18). Het is niet altijd mogelijk. Als ze kiezen om jou niet te vergeven, dan kun je niet met hen verzoend worden, maar je bent wel met God verzoend, wanneer je alles hebt gedaan wat God van je vraagt. Ga in vrede.