Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Vervuld met de Geest

7 augustus 2021

Paulus schreef: ‘Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt’ (1 Korinthe 12:13). Het inwonen van de Geest, verzegeld zijn door de Geest  (Johannes 14:17; Romeinen 8:9; 2 Korinthe 1:22; Efeze 1:13) en gedoopt zijn in Christus (Galaten 3:27) vindt plaats op het moment van de wedergeboorte en is nooit een opdracht om uit te voeren. De aanwezigheid van de Heilige Geest in het leven van een gelovige zet hem apart van de rest van de mensheid. Een christen is simpelweg iemand in wie Christus woont. De kerk begon met de beloofde komst van de Heilige Geest, op Pinksteren. De vroegere kerk echter leerde al snel dat er een blijvende noodzaak is om gevuld te zijn met de Heilige Geest.

De Heilige Geest heeft Zijn intrek genomen in elke ware gelovige, maar niet elke gelovige richt zich volledig op Hem. De Geest vervulde gelovige wendt zich naar God en zijn leven wordt gekenmerkt door Zijn aanwezigheid. De betekenis van het woord vervulling lijkt erg op beheersing. Dus gevuld zijn met de Heilige Geest betekent dat je je door de Geest laat leiden. De vrucht van de Geest wordt zichtbaar in het leven van de gelovige die zich naar Hem wendt (Galaten 5:22-23). Andere kenmerken van een Geest vervuld leven kunnen voorkomen, zoals zichtbaar in de eerste gebedsbijeenkomst van de vroege kerk: ‘En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid’ (Handelingen 4:31).

In Efeze 5:18 lees je dat het de verantwoordelijkheid van de gelovige is om Geest vervuld te zijn. ‘En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest’ (Efeze 5:18). Het bewijs van een vervulling met de Heilige Geest wordt zichtbaar in de manieren waarop we met een dankbaar hart met elkaar en God praten (Efeze 5:19-20). Het idee van vervuld zijn met de Geest is niet als een glas dat leeg is en gevuld moet worden. We hebben de Heilige Geest al. Het idee is meer als van een ballon vol met lucht, die veel groter kan worden en hoger de lucht in gaat als hij volledig openstaat voor Gods hemelse adem.

Onze mogelijkheden om vrucht te dragen nemen toe naarmate we in Christus groeien. Als pasgelovigen zijn we als de motor van een kleine grasmaaier. Naarmate we groeien, worden we als de motor van een tractor, maar beide machines kunnen geen gras maaien zonder brandstof. We ontgroeien onze behoefte aan God nooit. We kunnen niet tot onze bestemming komen zonder de kracht van de Heilige Geest die ons hiertoe de mogelijkheid geeft. We worden opgeroepen om vervuld te zijn met de Heilige Geest en dat kunnen we ook, als we ons afkeren van de zonde en ons op Hem richten. Doe dit dagelijks en kijk wat er gebeurt.