Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Verzoening

7 juli 2021

David had overspel gepleegd met Bathseba, terwijl haar man in de oorlog vocht. Toen ze ontdekte dat ze zwanger was, zorgde hij dat haar man thuiskwam uit het strijdveld om met haar te slapen zodat ze haar zonde kon bedekken, maar hij weigerde dit. David stelde hem daarom in de frontlinie op waar hij waarschijnlijk gedood zou worden, wat ook gebeurde. De Heer gaf David genoeg tijd om zich te bekeren maar toen hij dit niet deed, stuurde Hij de profeet Nathan om hem te confronteren. De schuldgevoelens verscheurden hem en hij werd lichamelijk ziek (Psalm 32:3-4). Uiteindelijk bekende hij zijn overtredingen aan de Heer en werd hij vergeven (v5).

Veel mensen als David zijn lichamelijk ziek vanwege psychosomatische ziektes die worden veroorzaakt door schuld en schaamte. Belijden en bekeren brengen verzoening met God en geven een onvoorstelbaar gevoel van opluchting. ‘Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toekent, en in wiens geest geen bedrog is’ (Psalm 32:1-2).

In de Romeinenbrief laat Paulus het proces zien van onze verzoening met God: ‘God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben’ (Romeinen 5:8-11).

God bewijst Zijn liefde door het initiatief te nemen in deze verzoening met ons terwijl wij nog zondaars waren. Het is echter niet voldoende om te weten dat God van ons houdt als we nog steeds niet vergeven zijn. Hij houdt zoveel van ons dat Hij Zijn enige Zoon voor onze zonden offert zodat we gespaard kunnen worden van Zijn toorn. Het is echter niet genoeg om te weten dat we gered zijn van de hel als we nog steeds geestelijk dood zijn. Redding in Christus geeft ons zoveel meer dan de vergeving van zonden. Het geeft ons geestelijk leven in Christus. Het is echter niet genoeg om te weten dat we vergeven zijn en geestelijk levend. We zijn verzoend met God. We zijn niet langer van Hem vervreemd. ‘In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem’ (Efeze 3:12).

We zijn wellicht nooit in de aanwezigheid van de hedendaagse leiders of beroemdheden, of komen zelden bij hen op audiëntie, maar als kinderen van God hebben we iedere dag 24 uur toegang tot onze hemelse Vader. Onze heilige Vader wil een relatie met ons hebben. ‘En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen’ (2 Korinthe 5:18-20).