Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Volgens de Geest

4 oktober 2022
Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.
Romeinen 8:5

Het centrum van alle geestelijke gebondenheid bevindt zich in ons denken. Daar moet de strijd gestreden en gewonnen worden om de vrijheid in Christus te ervaren, die Hij voor ons heeft bewerkt toen Hij stierf aan het kruis. Paulus schreef: Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus (2 Korinthe 10:3-5).
Voordat je tot Christus kwam, werden verkeerde gewoonten en zondige gedachtepatronen gevestigd in je leven. Simpelweg omdat je in die tijd je leven onafhankelijk van God leefde. Je niet-christelijke omgeving leerde je om op een niet-christelijke manier over het leven na te denken en te reageren. Deze patronen en reacties werden tot bolwerken in je denken. Toen je christen werd, zijn al die oude vleselijke gewoonten en patronen niet automatisch gewist. Ze maken nog steeds deel uit van je vlees en het is een dagelijkse bezigheid om daarmee af te rekenen. Gelukkig ben je niet slechts een product van je verleden; je bent een nieuwe schepping in Christus (2 Korinthe 5:17), en hoofdzakelijk het product van het werk dat Christus deed aan het kruis.
Oude bolwerken kunnen omver gehaald worden. Patronen van negatief gedrag en denken zijn aangeleerd, en ze kunnen weer worden afgeleerd door gedisciplineerde studie en praktische toepassing van de Bijbel. Sommige bolwerken zijn het gevolg van demonische beïnvloeding of geestelijke strijd als gevolg van aanvallen op je denken in het verleden of heden. Als mensen geloof hechten aan satans leugens, zullen deze leugens hun leven gaan beïnvloeden. Deze mensen moeten door Gods waarheid bevrijd worden van de boeien van satans leugens. Daarom zei Jezus: u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken (Johannes 8:32). Overwinning is werkelijk beschikbaar voor mensen die in Christus zijn. Er woedt een oorlog om ons denken, maar wij staan aan de kant van de overwinnaar, want in Christus zijn wij meer dan overwinnaars!

Heer, vandaag haal ik alle gedachten neer die zich in mijn denken hebben gevestigd en die tegen de kennis van U ingaan. Ik kies ervoor om te geloven wie U bent en wie ik ben in Christus.