Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Volharden

13 augustus 2021

Wanneer je licht brengt in een duistere wereld, kun je drie soorten reacties verwachten. Ten eerste, iemand rent weg van het licht, omdat zijn daden slecht zijn. Jezus zei: ‘Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden’ (Johannes 3:20). Degenen die in zonde leven, voelen zich ongemakkelijk bij christenen en blijven bij kerken weg die de waarheid prediken. Ten tweede, iemand zal het licht omarmen als een bevrijdende vriend en graag tot Jezus komen. Ten derde, anderen zullen proberen de lichtbron in een kwaad daglicht te stellen. Dit is wat ze bij Jezus probeerden te doen en degenen die vandaag de dag hun licht laten schijnen zullen soortgelijke beledigingen en vervolging ontvangen. ‘Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt gedragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden’ (Hebreeën 10:32-33).

Hoe kunnen we met zulke tegenstand de wedloop lopen die voor ons ligt? (Hebreeën 12:1). Ten eerste, ‘let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen’ (v3). Ten tweede, denk aan de geloofshelden die in hoofdstuk elf werden genoemd. Zij zijn de grote schare getuigen die ons langs de weg toejuichen, op weg naar onze overwinning. Als zij de slechte behandeling van anderen konden verdragen zonder het leven van Christus, stel je dan eens voor wat wij kunnen doorstaan mét het leven van Christus in ons. De wil van God zal je nooit leiden waar de genade van God je niet kan onderhouden. Ten derde, verdraag vermaning (v7). De schrijver van de Hebreeënbrief citeerde Spreuken 3:11-12 als bemoedigend woord (v5-6). Het feit dat God ons vermaant, bewijst dat we kinderen van God zijn, ‘want de Heer berispt wie Hij liefheeft’ (v6 NBV). Als wij als niet-perfecte ouders al weten dat we onze kinderen moeten leren, hoeveel temeer kunnen we dan de discipline van God verwachten. We kunnen moeilijke tijden met vermaning verdragen, als we weten dat er een bedoeling achter zit. ‘ Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid’ (v11 NBV).

Uithoudingsvermogen is de sleutel tot succes; dit bestaat uit 10 procent inspiratie en 90 procent transpiratie. We zullen ons doel in het leven nooit vervullen als we de weg van de minste weerstand blijven kiezen of voor de eindstreep afhaken. Te veel christenen lopen tegen een beetje weerstand aan en haken af. Ze zeggen: ‘Het zal vast niet Gods wil zijn!’ Juist wel, het is Gods wil dat je volhoudt. ‘Want U hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen’ (Hebreeën 10:36).