Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Volkomen levend

11 oktober 2021
Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.
2 Korinthe 4:16

Je bestaat als mens uit tenminste twee belangrijke delen: je materiële zelf en je immateriële zelf. De uiterlijke mens is je fysieke lichaam; de innerlijke mens is je ziel/geest, met daarbij inbegrepen het vermogen om te denken, te bezitten, te willen, te voelen, te kiezen (je denken, emoties en wil worden vaak gedefinieerd als de ziel) en in relatie met God te leven (geest). Je lichaam is verbonden met je ziel/geest, waardoor je één compleet lichamelijk levend wezen bent. Als christen zijn je ziel en geest met God één geworden door je bekering, waardoor je een geestelijk levend wezen bent geworden.
Toen Adam werd geschapen, was hij volkomen levend – lichamelijk en geestelijk. Maar door Adams zonde en de geestelijke dood als gevolg daarvan, is elk mens dat sindsdien geboren wordt lichamelijk wel levend, maar geestelijk dood. Je komt gescheiden van God op deze wereld, en dus mis je de aanwezigheid en wijsheid van God in je leven; daardoor heb je geleerd om onafhankelijk van Hem te leven en heb je altijd alleen maar voor jezelf geleefd. Deze aangeleerde onafhankelijkheid van God is het kenmerk van het vlees of de oude natuur.
Toen je wedergeboren werd, werd je ziel/geest met God verenigd en werd je een geestelijk levend wezen, net zo levend als Adam was in het paradijs, voordat hij zondigde. De brief van Efeze verklaart meerdere malen dat je nu in Christus bent, en Christus in jou. En omdat Christus in jou eeuwig is, is het geestelijke leven dat je van Hem hebt ontvangen ook eeuwig. Je hoeft niet te wachten tot je sterft om eeuwig leven te krijgen; je hebt het nu al ontvangen! Onze hoop ligt niet in het in stand houden van de uiterlijke mens, maar in de ontwikkelende natuur van de innerlijke mens. Onze ziel is één met God en we worden van dag tot dag vernieuwd. Uiteindelijk zullen we ons lichamelijke leven verliezen, maar dat geldt niet voor ons geestelijke leven. De nadruk zou daarom moeten liggen op eeuwige dingen, niet op tijdelijke zaken.

Heer, ik maak me vandaag geen zorgen over de teleurstellingen in mijn leven, want mijn hoop ligt in de eeuwige eenheid die ik heb met U.