Recente overdenkingen

Vrede met elkaar

31 juli 2021

Als kinderen van God zijn wij het zout en het licht van de wereld (Mattheüs 5:13-16). Wij hebben geen licht in onszelf maar wij hebben het leven van Christus in ons en Johannes zei over Jezus: ‘In hem was het leven en het leven was het licht van de mensen’ (Johannes 1:4). Merk op dat licht geen leven voortbrengt. Het eeuwige leven van God produceert licht. Ons doel is om God te verheerlijken in ons lichaam. De glorie van God is een manifestatie van Zijn aanwezigheid. Daarom verheerlijken we God wanneer we het leven van Christus in ons kenbaar maken aan anderen. Licht brengen in een donkere wereld maakt het leven betekenisvol en het maakt niet uit hoe groot jouw licht is omdat er niet genoeg duisternis in de wereld is om het licht van één kleine kaars te doven. Waarheid in liefde spreken, schijnt altijd door de duisternis.

Je kunt een paard wel naar water leiden maar je kunt hem niet laten drinken. Dat mag dan wel waar zijn maar je kunt wel een krachtige dorst creëren door zout in de haver te doen. Zout verhoogt de smaak van het leven. Wanneer ongelovigen de kinderen van God een vrij leven in Christus zien leiden, zullen zij dat ook willen hebben. Zout fungeert ook als een bederfwerend middel tegen de boze krachten die erop uit zijn ons te bederven. ‘Heb dus zout in uzelf en leef met elkaar in vrede’ (Markus 9:50). Jezus zei: ‘Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden’ (Mattheüs 5:9). Elke sterveling kan een gemeenschap verdelen maar het is de genade God die ons met Hem verzoent en eenheid onder Zijn volk tot stand brengt.

Paulus zegt: ‘Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen’ (Romeinen 12:18). Dat is echter misschien niet altijd mogelijk. Als de ander weigert om zich te verzoenen, dan kunnen we menselijkerwijs weinig anders doen dan God er om te smeken. Hoe anderen ook reageren, we moeten onze verantwoordelijkheid op ons nemen om vredestichters te zijn en de bediening van verzoening verder uitdragen. Onze verantwoordelijkheid is om een getuige te zijn. Het is Gods verantwoordelijkheid om mensen te redden. We kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor het leven van een ander maar we moeten verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen houding en gedragingen. We kunnen mensen niet maken zoals wij willen dat ze zijn en zij kunnen ons niet weerhouden om de persoon te zijn die God bedoeld heeft te zijn. Wat we vrijelijk hebben ontvangen van God geven we vrijelijk aan anderen.