Waarom we niet in de verdediging moeten schieten

7 december 2020
Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt. 
1 Petrus 2:23

Er zijn twee redenen waarom we niet defensief moeten reageren als we kritisch of negatief benaderd worden. Ten eerste: als die ander gelijk heeft, valt er niets te verdedigen. Als je kritiek krijgt op iets wat je hebt gezegd dat de perken te buiten gaat, of iets verkeerd hebt gedaan, en de kritiek is terecht, dan zal elke verdediging alleen maar rationeel zijn, of een leugen. In dit soort situaties is de beste reactie: ,,Je hebt gelijk, ik zat fout.”  En vervolgens moet je dan stappen zetten om je karakter en gedrag te verbeteren.
Ten tweede: als je gelijk hebt, dan heb je geen verdediging nodig. Petrus moedigde ons aan om te volgen in de voetstappen van Jezus, die toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt (1 Petrus 2:23). Als je in je recht staat, is het niet nodig jezelf te verdedigen. De rechtvaardige Rechter, die weet wie je bent en wat je hebt gedaan, zal je naam zuiveren.
Een lieve vrouw kwam mijn kantoor binnen met een goed uitgedachte lijst van  ‘dingen voor mij’  en ‘dingen tegen mij’. Ik stelde voor dat ze zou beginnen met de lijst van dingen die voor mij spraken. Die was niet lang. Vervolgens begon ze de lijst af te werken met zaken die ze tegen me had. Het deel van mij dat van deze aarde komt, wilde zich met alle macht verweren tegen elke aanklacht. Maar dat deed ik niet. Toen ze klaar was, viel er een merkwaardige stilte. Uiteindelijk zei ik: ,,Ik vind het erg moedig van je dat je hier komt en dit met me deelt. Wat zou ik volgens jou hieraan moeten doen?”  Ze begon te huilen.
Niemand breekt iemand af vanuit een positie van kracht, of veroordeelt iemand zonder zelf veroordeeld te worden. Mensen die anderen veroordelen, zitten zelf vol pijn. Als je kunt leren om niet in de verdediging te schieten als iemand jouw karakterfouten blootlegt of je werk afkraakt, dan heb je wellicht een kans om de situatie om te keren en die persoon te helpen.

Heer, geef me de moed om niet defensief te reageren. U bent de verdediging die ik nodig heb en ik vertrouw mijzelf aan U toe; U de rechtvaardige Rechter..