Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Wandelen met God

11 augustus 2021

Hoeveel kunnen wij in Gods koninkrijk bereiken wanneer we vanuit onszelf functioneren? Niets! Hoeveel kan er bereikt worden in deze huidige kerkperiode als we niks doen en verwachten dat God alles doet? Niets! God heeft zich erop toegelegd om door de kerk te werken. We hebben het voorrecht om te bewateren en te zaaien in Gods koninkrijk, maar God laat het groeien (1 Korinthe 3:6). Niks groeit zonder God, maar er groeit ook niks als we niet zaaien en bewateren. God had ervoor kunnen kiezen om de kerk niet te gebruiken. Hij koos ervoor om door ons heen te werken. Het is Zijn liefdevolle bedoeling dat we samen wandelen. Jezus gaf in Mattheüs het perfecte plaatje voor hoe dat in elkaar zit (Mattheüs 11:28-30).

In Zijn jeugd was Jezus een timmerman. In die tijd bouwden timmermannen niet de huizen zelf. Ze vervaardigden deuren en jukken uit hout voor die huizen. Zijn eigen handwerk werd een bruikbare metafoor voor Zijn bediening. Een juk is een zware, houten balk die over de schouders van twee ossen past. Het juk werkt alleen als er twee ossen in zitten en als ze samen trekken. Om een jongere os te trainen wordt hij gejukt met een oudere os, die ‘gehoorzaamheid heeft geleerd uit wat Hij heeft geleden’ (Hebreeën 5:8). De jonge os zal worden verleid om naar links of naar rechts af te dwalen, maar de oudere os blijft op het juiste pad. De jonge os denkt misschien dat de snelheid een beetje laag is en probeert vooruit te rennen, maar het enige dat hij daarvan krijgt is een stijve nek. Hopelijk begint de jonge os te begrijpen dat de oude os weet hoe er gelopen moet worden. De snelheid is precies goed en het pad is zeker, dus besluit hij om meer van hem te leren. Slim!

Gejukt zijn met Jezus betekent niet dat je in alle heiligheid thuis gaat zitten wachten in de verwachting dat God alles doet. Het betekent ook niet dat je in eindeloze activiteiten rond gaat rennen en probeert om alles zelf te doen. Het is een wandel met de Enige die de weg kent, die de waarheid is en die het leven heeft om deze wandel mogelijk te maken. In Hem vinden we rust voor onze ziel, want Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. In het wandelen met Jezus leren we om het per dag te bekijken en God te vertrouwen voor de dag die komen gaat. We leren wat prioriteit is in onze relatie, zoals Maria en Martha leerden. We leren mensen lief te hebben en spullen te gebruiken in plaats van te houden van spullen en mensen te gebruiken. We leren wat het betekent om mededogen te hebben. Deze passage is de enige plek in de Bijbel waar Jezus Zichzelf beschrijft en Hij zegt: ‘Ik ben zachtmoedig en nederig van hart’ (v29). Met alle hardheid en viezigheid die ons omringt in deze gevallen wereld, worden we uitgenodigd om te wandelen met de zachtmoedige Jezus. Hoe gaaf is dat!