Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

25 september 2023

Wat is onze schat?

31 mei 2023
Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen.
Mattheüs 6:19,20

Er zijn materiële zaken die Jezus bestempelt als ‘schatten op aarde’. Er zijn ook immateriële zaken die Jezus ‘schatten in de hemel’ noemt. Schatten op aarde hebben twee kenmerken.
Ten eerste, alle aardse zaken zijn onderhevig aan slijtage en bederf. Wat niet wordt aangetast door roest, wordt wel vernietigd door motten en termieten. Ten tweede, door de waarde van aardse schatten, maakt de bezitter ervan zich altijd zorgen over de veiligheid ervan. Het is moeilijk om vrij van angst te zijn, als we bezorgd zijn over onze bezittingen. Hoe meer we bezitten, des te meer we anderen tot jaloezie verleiden, waardoor ‘dieven willen inbreken of stelen’.
Anderzijds liggen hemelse schatten buiten het bereik van dieven en zijn veilig voor de aanvallen van motten en roest. Paulus beschrijft het als volgt: Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft (1 Timotheüs 4:7,8).
Wat sla jij op als een schat in je hart? Wat zou jij inruilen voor liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing? Zou je deze eigenschappen willen ruilen voor een nieuwe auto, een blokhut in de bergen, een luxe jacht of een hoge positie aan de top van een multinational?
Prestaties worden bepaald door wie of wat je dient. Iemand die één heer dient, is moreel gezond en heeft een eenvoudige, onbevlekte goedheid van binnen. Dat geldt niet voor mensen die meer dan één heer dienen. Jezus zei: Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd (Matteüs 6:24,25). Er ligt geen vrede in het dienen van twee meesters. We worden beheerst door die meester aan wie we ons overgeven.

Vader, de schatten van deze wereld verleiden me voortdurend. Ik vertrouw erop dat U mij geeft wat ik nodig heb, en ik vertrouw niet op mijn eigen inschatting van dingen die ik uit zelfzuchtig verlangen wil hebben.