Recente overdenkingen

25 januari 2022

We zijn heiligen

2 december 2021
Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Romeinen 1:7

Heb je wel eens een christen gehoord die van zichzelf zei dat hij ‘een zondaar was, gered door genade’? Heb je dat wel eens over jezelf gezegd? Wat doen zondaars? Ze zondigen! Als je niet anders bent dan mensen die geen christen zijn, of jezelf niet ziet als anders, wat zal er dan gebeuren? Je leven als christen zal op zijn hoogst middelmatig zijn, met maar weinig waarin je anders bent dan mensen die Christus niet kennen. Satan zal die gelegenheid aangrijpen om je te overspoelen met schuld en je proberen te overtuigen dat je gedoemd bent tot een geestelijk bestaan als een jojo: op en neer. Als verslagen christen zul je steeds opnieuw je zonde belijden en je best doen om te verbeteren, maar van binnen blijf je toegeven dat je alleen maar een zondaar bent, die gered is door genade en die nu zijn tijd probeert uit te zitten tot de opname.
In de Bijbel worden gelovigen echter ‘broeders’, ‘zusters’, ‘kinderen van God’, ‘kinderen van het licht’ en ‘heiligen’ genoemd. Je bent geen zondaar meer, je bent een heilige die zondigt. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht (Efeze 5:8). Volgens deze Bijbeltekst hebben we geen identiteitsprobleem, maar een levenswandelprobleem.
Op het moment dat we gered worden, worden we heiligen. We leven in onze dagelijkse ervaring als heiligen, als we blijven geloven wat God in ons heeft gedaan en we blijven bevestigen wie we zijn in Christus. Als je jezelf niet ziet als een kind van God, zul je tevergeefs worstelen om te leven als kind van God. Satan zal weinig moeite hebben je ervan te overtuigen dat je geen spat bent veranderd ten opzichte van het leven dat je leidde voordat je Jezus aanvaardde. Maar als we ons geloof gebruiken, zal de radicale transformatie van je innerlijke zelf van zondaar tot heilige, een krachtige uitwerking hebben op je dagelijkse strijd tegen de zonde en satan.

Heer, open mijn ogen, zodat ik mezelf kan zien zoals U mij ziet. Geef me alstublieft de kracht om te wandelen als een kind van het licht.