Recente overdenkingen

Wedergeboren

11 januari 2021

Wat Adam en Eva verloren in de zondeval, was het leven. Hun zielen waren niet langer in eenheid met God. Toen kwam de ‘laatste Adam’ en in Hem ‘was het leven, en het leven was het licht van de mensen’ (Johannes 1:4). Merk op dat leven licht voortbrengt, en niet andersom. Net als de eerste Adam was Jezus zowel lichamelijk als geestelijk levend. Ik geloof in de maagdelijke geboorte, omdat ik geloof dat Jezus ons leven kwam geven. In tegenstelling tot de eerste Adam, heeft Jezus nooit gezondigd, ondanks dat Hij op elk mogelijke manier is verzocht. Hij gaf ons een voorbeeld om te volgen. In wezen liet Jezus ons zien hoe een geestelijk levend persoon een rechtvaardig leven kon leiden. Wat Hij demonstreerde, was een leven dat compleet afhankelijk was van de Vader. Wees je ervan bewust dat verleiding een poging is om ons onafhankelijk van God te laten leven.

Nicodemus, een leider van de Joden, zei tegen Jezus: ‘Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?’ (Johannes 3:2-4). Nicodemus kwam ‘s nachts en in zijn eentje om deze vragen aan Jezus te stellen. Hij was een eerlijke man, maar overduidelijk bezorgd over zijn reputatie bij de Joodse gevestigde orde. De dialoog laat ook zien dat de religieuze orde van die tijd zich weinig bewust was van hun geestelijke toestand. Het waren natuurlijke mensen die de wet probeerden te houden. Nicodemus vroeg zich af wie deze persoon was, maar Jezus negeerde zijn nieuwsgierigheid en ging meteen naar de kern van de zaak.

Jezus zei: ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben’ (Johannes 10:10). Er was een tijd in mijn Christelijke leven dat ik dacht dat eeuwig leven iets was wat ik zou krijgen wanneer ik lichamelijk zou sterven, maar dat is niet waar. ‘En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God’ (1 Johannes 5:11-13). Laat me het anders zeggen. Als we geen eeuwig leven hebben voordat we lichamelijk sterven, dan is het enige vooruitzicht de hel. Zijn verlangen is dat we ons allemaal bekeren en een overvloedig geestelijk leven leiden, geïllustreerd door de vrucht van de Geest.