Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Wees onderworpen

5 oktober 2022
Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde.
1 Petrus 2:13

Het wereldse systeem waarin we zijn opgegroeid, vertelt ons dat we niets waard zijn, tenzij we aan bepaalde voorwaarden voldoen; dus heb je competitie, planning, prestaties en strijd nodig om iemand te zijn en vooruit te komen. De Bijbel vertelt ons echter dat we waardevol zijn en dat je je dus kunt onderwerpen. Zo schreef Petrus het: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent (1 Petrus 2:9,10).
Pas na die bevestiging dat we Gods kinderen zijn, schrijft Petrus: Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde (vers 13). En: Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig (vers 18). Hij past het zelfs toe op het gezinsleven: Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig (3:1).
Onderwerping is geen vies woord; het is een bevrijdend woord. We bevinden ons allemaal onder Gods beschermende gezag, en we kunnen alleen vrij zijn als we dat gezag vinden en ons eraan onderwerpen. Leven in vrijheid is jouw kans om alles te zijn waar God je voor geschapen heeft.
Er zijn twee soorten mensen die nooit hun volle potentieel in Christus zullen bereiken: zij die niet willen doen wat hen gezegd wordt, en zij die niets willen doen zonder dat het hen gezegd wordt. Je hoeft niet te wachten tot iemand je het opdraagt, om datgene te kunnen doen waarvoor je al was vrijgezet. Stap uit in geloof en leef naar je potentieel in Christus. Jij kunt licht brengen in een duistere wereld, als je Christus toestaat om door jou heen te schijnen. Je hebt geen hogere positie nodig; bloei gewoon waar je geplant bent. Wacht niet op die ene grote kans, maar pak de kansen die op je weg komen. Er is iemand in jouw invloedssfeer die wanhopig behoefte heeft aan wat Christus door jou heen kan doen.

Heer, vergeef me mijn opstandige geest. Leer mij hoe ik me kan onderwerpen en respect kan betonen voor hen die gezag over mij hebben.