Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Werp je zorgen op Christus

28 augustus 2021

Christus nodigt ons uit om al onze zorgen op Hem te werpen, omdat Hij voor ons zorgt (1 Petrus 5:7). Dit betekent dat we ons moeten verootmoedigen door onze manieren op te geven en ons over te geven aan Zijn manieren. De volgende stappen zullen je helpen je bezorgdheid te overwinnen:

Het eerste dat een Christen altijd doet, is bidden. ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God’ (Filippenzen 4:6). Heer, ik kom in nederig in Uw aanwezigheid als Uw kind. Ik erken dat ik van U afhankelijk ben en ik vraag om Uw goddelijke leiding. Laat me zien waar ik verantwoordelijk voor ben en waar niet. Vul me met Uw Heilige Geest en leid mij in alle waarheid. In Jezus’ naam vraag ik dat Uw vrede mijn hart en mijn gedachten bewaakt. Ten tweede, ruim alle persoonlijke en geestelijke conflicten op door je te onderwerpen aan God en de duivel te weerstaan (Jakobus 4:7) door oprechte inkeer (zie de Stappen naar Vrijheid in Christus). Het doel is om elke mogelijke invloed van de duivel op jouw gedachten te elimineren. Ten derde, benoem het probleem. Waar ben je bezorgd over? Een goed geformuleerd probleem is al voor de helft opgelost. In de gedachten van een bezorgd persoon kan je door de bomen het bos niet meer zien; plaats het probleem dus in perspectief. Wat is er belangrijk voor de eeuwigheid? Zoek goed advies als dat nodig is, maar wend je niet tot werelds advies of tijdelijke lapmiddelen. Ten vierde, scheid de feiten van de aannames. Mensen zijn niet bezorgd over wat ze weten; ze zijn bezorgd over wat ze niet weten. Mensen zijn misschien bang voor de feiten, maar niet bezorgd. Ten vijfde, bepaal het gebied waar je het recht of de mogelijkheid hebt om invloed uit te oefenen. Jouw taak in het leven en je eigenwaarde zit alleen vast aan datgene waar je verantwoordelijk voor bent. Als je geen verantwoordelijk leven leidt, dan is het terecht dat je bezorgd bent. Probeer jouw verantwoordelijkheid niet af te schuiven op Christus; Hij zal het naar je terugschuiven. Maar werp al je zorgen op Hem, omdat het Zijn integriteit is die op het spel staat; Hij zal voor jou zorgen en in je behoeftes voorzien – als je een verantwoordelijk en rechtvaardig leven leidt. Ten zesde, schrijf alles op wat jij kunt doen dat gerelateerd is aan de situatie dat onder jouw verantwoordelijkheid valt. Wat is eerbaar om te doen, ofwel hoe kan jij jouw verantwoordelijkheid op een eervolle, respectvolle manier uitoefenen? Wat is het juiste om te doen? Wat is moreel gezien zuiver om te doen? Wat kun jij doen waardoor vrede en goede wil wordt bevorderd? Wat kun jij doen dat positief en constructief is in plaats van negatief en destructief? Ten zevende, doe alles wat op je lijst staat. Leg jezelf er dan op toe om een verantwoordelijk persoon te zijn en vervul je roeping en je verplichtingen in het leven. Neem elke gedachte krijgsgevangene en breng die tot gehoorzaamheid aan Christus en houd je gedachten gericht op wat waar is. Ten achtste, geef alles dat buiten jouw verantwoordelijkheid ligt aan God, ook alle dingen waar jij geen controle over mag of kan hebben. Als je jouw verantwoordelijkheden gedaan hebt en als je de waarheid gelooft, dan is de rest Gods verantwoordelijkheid. Elk restje bezorgdheid komt dan waarschijnlijk van het feit dat je verantwoordelijkheden op je hebt genomen die God nooit wilde dat op je nam.