Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Wonderen en tekenen

21 november 2022
Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.
Johannes 13:35

Tekenen en wonderen bekrachtigden de bediening van Jezus en de apostelen. Petrus citeerde de profeet Joël, en liet zien dat de uitstorting van de Geest op de Pinksterdag Bijbels was. Daarna predikte hij over Jezus van Nazareth als een Man die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft (Handelingen 2:22). Over de apostelen zei Paulus: De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten (2 Korinthe 12:12).
Aan de andere kant worden tekenen en wonderen ook toegeschreven aan dwaalleraars en valse profeten (Mattheüs 7:21-23; 2 Petrus 2:1-22). In feite zijn bijna alle Bijbelse referenties over wonderen en tekenen in de eindtijd verbonden met dwaalleraars, valse profeten en valse christussen (Mattheüs 24:11,24). De valse profeet in de verdrukking misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen (Openbaring 13:14).
Jezus is niet langer ‘onder ons’ en er zijn ook geen apostelen meer. Jezus identificeerde een discipel op basis van heel andere kenmerken: Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt (Johannes 13:35).
Betekent dit dat tekenen en wonderen opgehouden zijn? Ik wil zeker niet in verband worden gebracht met een zelfgerichte, slechte generatie die alleen maar op zoek is naar tekenen, maar ik wil evenmin geassocieerd worden met het krachteloze materialisme van het moderne, Westerse rationalisme. Zowel de kracht als de wijsheid van God zijn geopenbaard in Christus. Paulus schreef: Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God (2 Korinthe 12:12).

Heer, openbaar mij steeds de werkelijke bron van mijn geestelijke ervaringen. Als ze niet van U zijn, verwerp ik ze en beveel satan om bij mij weg te gaan.