Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Worden zoals Jezus

4 juli 2021

Het is Gods wil voor ons leven om meer op Jezus te gaan lijken (1 Thessalonicenzen 4:3). Het is niet eens mogelijk om te groeien in Christus als God ons niet ‘bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden’ (Kolossenzen 1:12-14).

Het groeiproces is als een opwaartse spiraal naar de hemel. De apostel Paulus legt deze cyclus van groei uit in Kolossenzen 1:9-11. Ten eerste begint het met een kennis van Gods wil en dat vinden we in Zijn woord. Ten tweede moet Zijn waarheid in ons hart binnenkomen omdat we dan pas kunnen begrijpen hoe het in alle wijsheid en begrip toepasbaar wordt op het leven. Ten derde kiezen we ervoor om te wandelen volgens wat we hebben gekozen om te geloven. We oefenen onze wil wanneer we ervoor kiezen te wandelen door geloof en we ons onderwerpen aan God door nederige gehoorzaamheid. Wanneer we in geloof uitstappen, groeien we in de kennis van God. Ten vierde zullen we grotere kennis vergaren wanneer we handelen naar wat we al weten dat waar is; hiermee is de cirkel compleet. De gevolgen van deze groeicyclus zijn toenemende geestelijke kracht, volharding, geduld, vreugde en dankbaarheid; die steeds duidelijker worden in ons karakter.

Wij kunnen zelf dit groeiproces op elk van de vier punten blokkeren. We kunnen het groeiproces stoppen in het eerste stadium door de Bijbel te lezen alsof het een schoolse oefening is en het nooit toe te passen op ons leven. Dan hebben we hebben intellectuele kennis maar geen geestelijke wijsheid of persoonlijk begrip van hoe Gods woord toepasbaar is voor ons leven. In het tweede stadium hebben we Gods woord wel laten doordringen tot ons hart en zijn we als gevolg daarvan overtuigd van zonde en hebben we onderscheidingsvermogen gekregen en richting voor ons leven, maar wederom stagneert het groeiproces als we ons nooit echt bekeren, of handelen naar ons onderscheidingsvermogen of uitstappen in geloof.

In het derde stadium groeien we en dragen we vrucht, omdat we door geloof leven volgens wat God zegt dat waar is, in de kracht van de Heilige Geest. De volwassenheid die we hebben verworven door het leven zorgt ervoor dat we Gods woord op een manier begrijpen als nooit tevoren. We kunnen dat stoppen door naar het vlees te gaan wandelen. Paulus waarschuwt hiervoor in Galaten: U dan die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?

En als laatste kunnen we het groeiproces in het vierde stadium stoppen als we niet teruggaan naar Zijn woord om meer kennis te vergaren. Een van de gevaren van succesvol vrucht dragen of van het ervaren van overwinning is wanneer je op je lauweren gaat rusten en denken dat je er al bent. Dat is waarom Paulus woorden in Filippenzen 3:12-14 zo helpend zijn: ‘Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.’