Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

25 september 2023

Zicht vanaf het kruis

18 september 2023
Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
Mattheüs 16:25, 26

In deze Bijbeltekst staan drie richtlijnen die het zicht vanaf het kruis samenvatten. Dit gezichtspunt moeten we aannemen om af te rekenen met het zelfgerichte wereldbeeld, dat gepromoot wordt door de god van deze wereld.
Ten eerste moeten we het lagere leven opofferen om het hogere leven te vinden. Als je je natuurlijke leven wilt winnen (oftewel proberen je identiteit en gevoel van eigenwaarde te vinden door positie, titels, prestaties, bezittingen en het zoeken van uitsluitend werelds welzijn), dan zul je het verliezen. In het gunstigste geval kun je deze tijdelijke waarden je hele leven lang blijven bezitten, maar je zult ze niet kunnen meenemen de eeuwigheid in.
Daarnaast zullen al je pogingen om deze aardse schatten te verzamelen, je verhinderen om datgene te verwerven wat je in Christus zou kunnen bezitten. Als je je pijlen richt op deze wereld, is dat ook het enige doel dat je zult raken, en uiteindelijk zul je zelfs die dingen verliezen. Maar richt je pijlen op de hemelse wereld, en God zal je ook nog eens belonen met de voordelen die hieruit voortkomen voor het leven hier op aarde. Paulus omschreef het als volgt: Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft (1 Timotheüs 4:7,8).
Ten tweede, offer het plezier van dingen op ten behoeve van het plezier van het leven. Wat zou jij in willen ruilen voor de vrucht van de Geest in jouw leven? Wat voor materiële bezittingen, hoeveel geld, welke positie of titel zou je in willen ruilen voor de liefde, vreugde, vrede, het geduld en andere vruchten van de Geest die je in Christus hebt ontvangen? ,,Niets”, zullen we waarschijnlijk zeggen. Onszelf overwinnen kan alleen maar als we leren om van mensen te houden, in plaats van mensen te gebruiken en dingen lief te hebben.
Ten derde, offer het tijdelijke op voor het eeuwige. Misschien is het grootste bewijs van geestelijke volwassenheid wel de bekwaamheid om beloning uit te stellen. Het is veel beter om te weten dat we een kind van God zijn, dan om alles te winnen wat waarde heeft in de ogen van de wereld. Zelfs als het volgen van Jezus in dit leven lijden oplevert, zal Hij dat in de eeuwigheid ruimschoots compenseren.

Hemelse Vader, U alleen bent God. Help mij om vandaag het hogere leven te kiezen, in plaats van te zoeken naar de pleziertjes van deze wereld.