Recente overdenkingen

6 december 2021

Zing en maak muziek

22 oktober 2021
…word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart…
Efeze 5:18,19

We zijn ons vaak pijnlijk onbewust van het enorme bijbelse belang van muziek in de geestelijke wereld. Het is interessant om te zien dat toen er een boze geest kwam over koning Saul, dat David (de troonopvolger) op zijn harp moest spelen zodat de boze geest weg zou gaan (1 Samuël 16:23). Toen Elisa op het punt stond om God om raad te vragen, zei hij: Nu dan, breng een harpspeler bij mij. En toen de harpspeler ging spelen, gebeurde het dat de hand van de HEERE over hem kwam (2 Koningen 3:15). Tijdens de regering van David, werden meer dan 4000 muzikanten aangesteld om vanuit hun hart dag en nacht voor de Heer te zingen en muziek te maken in de tempel (1 Kronieken 9:33; 23:5). Het is een kenmerk van Geestvervulde christenen, dat ze in hun harten voor de Heer zingen en muziek maken en dagelijks met elkaar spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen (Efeze 5:18,19).
De andere kant van deze waarheid is de enorme vernietigende kracht van veel seculiere muziek. Een voormalige satanistische hogepriester liet me eens een groot aantal symbolen zien op populaire CD’s, die stonden voor toewijding en gebondenheid aan satan. Hij vertelde me dat zo’n 85% van de Heavy Metal en Punkgroepen ‘eigendom’ zijn van satanisten. Zij hebben zich bewust aan het satanisme verkocht, in ruil voor roem en rijkdom. Slechts enkele van deze artiesten zijn praktiserend satanist, maar de meesten zijn hopeloos verloren en leiden anderen op een dwaalweg, door de goddeloze boodschappen in hun muziek.
God schiep het geluid en ontwierp onze lichamen om daarop te reageren. Onze oren pikken de geluiden om ons heen op en zenden een signaal ervan naar de hersenen. Sommige geluiden irriteren of kalmeren ons. Er is muziek die je aanzet om te marcheren, en muziek die je in slaap sust. Zelfs zonder tekst kan de harmonie en orde van muziek ons zenuwstelsel positief beïnvloeden, maar kunnen we ons storen aan muziek zonder harmonie.
Welke rol speelt muziek in jouw leven? Vul jij je denken en huis met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen? Of luister je naar destructieve seculiere muziek die je berooft van je vreugde en kracht in de Heer?

Heer, U bent de God die over mij zingt. Dank U voor het geschenk van muziek en voor de liederen die U me geeft in de nacht.