Recente overdenkingen

Zoek eerst…

6 juni 2021

Toen ik lesgaf op Talbot Theologische Hogeschool belde een jonge dame me op vanaf de andere kant van het land; ze vroeg me om hulp en zei dat ze diepe persoonlijke problemen had en geplaagd werd door veroordelende en godslasterende gedachten. Ik zei dat ik haar een halve dag kon bieden (een aanbod dat ik nu niet meer kan doen) als ze naar Californië wilde vliegen.

Ze had enkele diepe geestelijke problemen. Ik was blij dat het vliegtuig niet neergestort was met haar erin! Nadat ze haar verhaal gedeeld had, citeerde ze 3 Johannes 2, waar staat: ‘Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent.’ Waarom doet God dat niet voor me, vroeg ze. Ik zei: Ik denk dat je het vers verder moet lezen, waar staat “zoals het uw ziel goed gaat”. Je hebt twee keer abortus gehad, je hebt drie keer geprobeerd om van je drugsverslaving af te komen. Ik weet nog dat ik dacht dat het Bijbelvers werkte!

God wil dat het allereerst met je ziel voorspoedig gaat. Al het andere valt dan op zijn plek. Dezelfde redenering kun je zien in Psalm 37:4, waar staat: ‘Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.’ Is dat niet geweldig, christen? God gaat je de verlangens geven van je hart. Dat is een belofte van God. Claim dat nu en als het niet gebeurt dan geloof je niet hard genoeg! Wat een onzin! Je moet juist eerst vreugde scheppen in de HEERE en dan zal Hij je geven wat je hart verlangt. Als je dat niet eerst doet, dan zullen je verlangens voortkomen uit je vlees en zul je nooit in staat zijn om die verlangens te bevredigen. Hoe meer je dat probeert hoe meer je wandelt naar het vlees. Als je vreugde schept in de HEERE, dan zullen je verlangens veranderen. Je zult verlangen naar liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfcontrole. Dit is de vrucht van de Geest is. Wat is nou waardevoller voor je dan de vrucht van de Geest?