Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

6 december 2021

Opstaan tegen het systeem

Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten, maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden; want de mond van de HEERE heeft gesproken.
Jesaja 1:19,20

5 december 2021

Toegeven aan het systeem

…en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar.
1 Petrus 2:4

4 december 2021

Het systeem verslaan

Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Lukas 14:11

3 december 2021

Aanvaard door God

Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen.
Johannes 15:20

2 december 2021

We zijn heiligen

Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Romeinen 1:7

1 december 2021

Zie het leven vanuit Gods perspectief

Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade.
Spreuken 3:7

30 november 2021

Verantwoordelijkheid boven rechten

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
Galaten 5:13

29 november 2021

Het zwaard van de Geest

En neem … het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.
Efeze 6:17

28 november 2021

De helm van verlossing

En neem de helm van de verlossing.
Efeze 6:17, NIV