Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

21 september 2021

Een verandering in ons werkelijke bestaan

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.
Efeze 5:8

20 september 2021

Eeuwige zekerheid

De HEERE is mijn steenrots en mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, op wie ik vertrouw, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.
Psalm 18:3

19 september 2021

Geestelijke identiteit

Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus
Galaten 4:7

18 september 2021

Het zelfbeeld van je kinderen

Oefen een kind overeenkomstig de weg die hij moet gaan, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. (Spreuken 22:6)
Spreuken 22:6

17 september 2021

Fouten herstellen

Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent.
Johannes 15:8

16 september 2021

Zicht vanaf het kruis

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
Mattheüs 16:25, 26

15 september 2021

Hem volgen

Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, …en Mij volgen.
Mattheüs 16:24

14 september 2021

Dagelijks je kruis opnemen

Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
Mattheüs 16:24

13 september 2021

Jezelf verloochenen

Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
Mattheüs 16:24