Overdenkingen archief

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

25 september 2023

Onze tegenstanders

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Efeze 6:12

24 september 2023

Iedere doordeweekse dag lees je hier een overdenking

De afspraak is dat we in verband met auteursrechten alleen op doordeweekse dagen de overdenkingen op de website weergeven. We begrijpen dat je dat jammer vindt. Wil je de overdenkingen uit ‘Iedere dag in Christus’ ook op zaterdag en zondag lezen? Dan moedigen we je aan om de Nederlandse uitgave met alle overdenkingen bij GIDEON boeken te bestellen.

23 september 2023

Iedere doordeweekse dag lees je hier een overdenking

De afspraak is dat we in verband met auteursrechten alleen op doordeweekse dagen de overdenkingen op de website weergeven. We begrijpen dat je dat jammer vindt. Wil je de overdenkingen uit ‘Iedere dag in Christus’ ook op zaterdag en zondag lezen? Dan moedigen we je aan om de Nederlandse uitgave met alle overdenkingen bij GIDEON boeken te bestellen.

22 september 2023

Een verandering in ons werkelijke bestaan

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.
Efeze 5:8

21 september 2023

Eeuwige zekerheid

De HEERE is mijn steenrots en mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, op wie ik vertrouw, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.
Psalm 18:3

20 september 2023

Geestelijke identiteit

Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.
Galaten 4:7

19 september 2023

Fouten herstellen

Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent.
Johannes 15:8

18 september 2023

Zicht vanaf het kruis

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
Mattheüs 16:25, 26

17 september 2023

Iedere doordeweekse dag lees je hier een overdenking

De afspraak is dat we in verband met auteursrechten alleen op doordeweekse dagen de overdenkingen op de website weergeven. We begrijpen dat je dat jammer vindt. Wil je de overdenkingen uit ‘Iedere dag in Christus’ ook op zaterdag en zondag lezen? Dan moedigen we je aan om de Nederlandse uitgave met alle overdenkingen bij GIDEON boeken te bestellen.