Overdenkingen archief

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

18 augustus 2022

Hoe God werkt

Neem de geboden van de HEERE, uw God, in acht door in zijn wegen te gaan en door Hem te vrezen.
Deuteronomium 8:6

17 augustus 2022

De waarom-vraag

Hij sprak ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed; anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, en de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude.
Lukas 5:36

16 augustus 2022

Satans nederlaag

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.
Kolossenzen 2:15

15 augustus 2022

Anderen liefhebben

En als u goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.
Lukas 6:32

14 augustus 2022

Iedere doordeweekse dag lees je hier een overdenking

De afspraak is dat we in verband met auteursrechten alleen op doordeweekse dagen de overdenkingen op de website weergeven. We begrijpen dat je dat jammer vindt. Wil je de overdenkingen uit ‘Iedere dag in Christus’ ook op zaterdag en zondag lezen? Dan moedigen we je aan om de Nederlandse uitgave met alle overdenkingen bij GIDEON boeken te bestellen.

13 augustus 2022

Iedere doordeweekse dag lees je hier een overdenking

De afspraak is dat we in verband met auteursrechten alleen op doordeweekse dagen de overdenkingen op de website weergeven. We begrijpen dat je dat jammer vindt. Wil je de overdenkingen uit ‘Iedere dag in Christus’ ook op zaterdag en zondag lezen? Dan moedigen we je aan om de Nederlandse uitgave met alle overdenkingen bij GIDEON boeken te bestellen.
Lukas 6:32

12 augustus 2022

Geestelijke oorlog

En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in uw Naam.
Johannes 17:11

11 augustus 2022

Een vriend die bevrijdt

Zie, U vindt vreugde in waarheid in mijn binnenste, in het verborgene leert U mij wijsheid.
Psalm 51:8

10 augustus 2022

De realiteit weerspiegelen

…en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 8:32