Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

18 mei 2022

Vrees God!

De HEERE van de legermachten, Hem moet u heilig achten; Hij is uw vrees en Hij is uw verschrikking.
Jesaja 8:13

17 mei 2022

De verantwoordelijkheid van leiderschap

Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig.
1 Petrus 5:2

16 mei 2022

Onze kinderen zijn een doel van satan

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.
Deuteronomium 6:6,7

15 mei 2022

Een stabiel geloofssysteem als basis

Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer, die u nagevolgd hebt.
Timotheüs 4:6

14 mei 2022

Afhankelijk van God

Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
Johannes 15:5

13 mei 2022

Geestvervulde vrijmoedigheid

Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
Jozua 1:9

12 mei 2022

Ware nederigheid

Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.
Jakobus 4:10

11 mei 2022

Geloven in het gezag van Christus

…voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.
Mattheüs 17:20

10 mei 2022

Een crisis overleven

…een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt.
Lukas 11:17