Overdenkingen archief

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

2 april 2023

Iedere doordeweekse dag lees je hier een overdenking

De afspraak is dat we in verband met auteursrechten alleen op doordeweekse dagen de overdenkingen op de website weergeven. We begrijpen dat je dat jammer vindt. Wil je de overdenkingen uit ‘Iedere dag in Christus’ ook op zaterdag en zondag lezen? Dan moedigen we je aan om de Nederlandse uitgave met alle overdenkingen bij GIDEON boeken te bestellen.

1 april 2023

Iedere doordeweekse dag lees je hier een overdenking

De afspraak is dat we in verband met auteursrechten alleen op doordeweekse dagen de overdenkingen op de website weergeven. We begrijpen dat je dat jammer vindt. Wil je de overdenkingen uit ‘Iedere dag in Christus’ ook op zaterdag en zondag lezen? Dan moedigen we je aan om de Nederlandse uitgave met alle overdenkingen bij GIDEON boeken te bestellen.

31 maart 2023

Het werkzame principe van het leven

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God.
Markus 11:22

30 maart 2023

De vijand negeren

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem.
Kolossenzen 2:6

29 maart 2023

Je denken vernieuwen

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.
Romeinen 12:2, NBG

28 maart 2023

Als bolwerken stelling nemen

Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.
2 Timotheüs 2:4

27 maart 2023

Op de drempel van verleiding

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.
Titus 2:11,12

26 maart 2023

Iedere doordeweekse dag lees je hier een overdenking

De afspraak is dat we in verband met auteursrechten alleen op doordeweekse dagen de overdenkingen op de website weergeven. We begrijpen dat je dat jammer vindt. Wil je de overdenkingen uit ‘Iedere dag in Christus’ ook op zaterdag en zondag lezen? Dan moedigen we je aan om de Nederlandse uitgave met alle overdenkingen bij GIDEON boeken te bestellen.

25 maart 2023

Iedere doordeweekse dag lees je hier een overdenking

De afspraak is dat we in verband met auteursrechten alleen op doordeweekse dagen de overdenkingen op de website weergeven. We begrijpen dat je dat jammer vindt. Wil je de overdenkingen uit ‘Iedere dag in Christus’ ook op zaterdag en zondag lezen? Dan moedigen we je aan om de Nederlandse uitgave met alle overdenkingen bij GIDEON boeken te bestellen.