Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

1 november 2020

Een verandering van geloof

Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt.
Efeze 2:4,5

31 oktober 2020

Een echte duivel

Waarin u voorheen gewandeld hebt, …overeenkomstig de wil van de… geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaam- heid.
Efeze 2:2

30 oktober 2020

We zijn vlinders

Want het is God, die in u werkt zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen.
Filippenzen 2:13

29 oktober 2020

Het proces van vergeving

Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.
Lukas 6:27,28

28 oktober 2020

Leven met de gevolgen van de zonde

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
Romeinen 12:19

27 oktober 2020

Je verleden vergeven

Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.
Efeze 4:32

26 oktober 2020

Je verleden evalueren

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft.
Galaten 5:1

25 oktober 2020

De verborgen wonden

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.
(Psalm 139:23,24)

24 oktober 2020

Problemen uit het verleden oplossen

Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart…
Psalm 68:11