Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

16 januari 2022

Het lichaam van de gelovige

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.
Genesis 2:7

15 januari 2022

Onze diepste identiteit

En God zei: Laten Wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis.
Genesis 1:26

14 januari 2022

Kinderen hebben een voorbeeld nodig

Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn.
Lukas 6:40

13 januari 2022

Geloof in God

Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
Hebreeën 11:6

12 januari 2022

Met gebed en smeking

…terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
Efeze 6:18

11 januari 2022

Aangedreven door de Geest

Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet vervullen.
Galaten 5:16

10 januari 2022

Herken een geestelijk leider

Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke dwalingen in de leer zullen invoeren. Ook verloochenen zij daarmee de Heer, die hen gekocht heeft, en brengen een snel verderf over zichzelf.
2 Petrus 2:1

9 januari 2022

Onze dynamische krachtbron

…de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte van zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus.
Efeze 1:19,20

8 januari 2022

Een nieuwe schepping

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
2 Korinthe 5:17