Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

3 januari 2021

Goed tegenover kwaad

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
Efeze 6:11

2 januari 2021

Het verloren paradijs

‘En God zei: ‘Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis’
Genesis 1:26

1 januari 2021

Welkom bij deze nieuwe serie overdenkingen

Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
Kolossenzen 2:6-7

31 december 2020

Zonder Christus kan ik niets doen

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
Exodus 20:2-3

30 december 2020

De enige ware en levende God

Ik ben de HEERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Exodus 20:2-3

29 december 2020

Zelf satan weerstaan

Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.
Romeinen 13:14

28 december 2020

Onze verantwoordelijkheden

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
Filippenzen 2:3

27 december 2020

De eeuwige, constante factor

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.
1 Johannes 1:3

26 december 2020

Het snoeien van de takken

Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 
Johannes 15:2