Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

7 januari 2022

De controle overgeven

Want zijn [satans] gedachten zijn ons niet onbekend.
2 Korinthe 2:11

6 januari 2022

Een onvervangbare voorwaarde

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt.
Johannes 17:3

5 januari 2022

Succesvol leven als christen

…maar dat wij (…) in alle opzichten zouden groeien in Hem. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Efeze 4:15, Galaten 5:1, WV

4 januari 2022

Geblokkeerde doelen

…de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.
Efeze 5:9

3 januari 2022

Goddelijke doelen en verlangens

Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?
Numeri 23:19

2 januari 2022

Verantwoordelijk voor vandaag

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Mattheüs 6:34

1 januari 2022

De leiding van de Heilige Geest

Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God.
Romeinen 8:14, NBG

31 december 2021

Zonder Christus kan ik niets doen

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
Johannes 15:3

30 december 2021

De enige ware en levende God

Ik ben de HEERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Exodus 20: 2,3