Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

16 december 2020

Welvaart voor de ziel

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.
3 Johannes 2)

15 december 2020

Het geestelijke probleem van rebellie

Want opstandigheid is de zonde der toverij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn.
1 Samuël 15:23

14 december 2020

Leen mij je hoop

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. 
Romeinen 15:13

13 december 2020

Een bediening van aanpassen

Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden.
1 Korinthe 9:22

12 december 2020

Trots of nederigheid

Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val.
Spreuken 16:18

11 december 2020

Groter is Hij

U bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. 
1 Johannes 4:4

10 december 2020

De vrees die alle angst verdrijft

In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en voor zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn. 
Spreuken 14:26

9 december 2020

Wat we geloven…

U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen.
Jakobus 2:19

8 december 2020

Zondigen-belijden-weerstaan

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.
1 Johannes 2:1