Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

20 december 2021

De kracht in de waarheid

Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.
Johannes 3:21

19 december 2021

Iemand zijn

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
2 Korinthe 5:17

18 december 2021

Onderscheiding van gebondenheid

Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
1 Petrus 4:8

17 december 2021

Raadpleeg je God

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden.
Markus 13:22

16 december 2021

Welvaart voor de ziel

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.
3 Johannes 2

15 december 2021

Het geestelijke probleem van rebellie

Want opstandigheid is de zonde der toverij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn.
1 Samuël 15:23

14 december 2021

Leen mij je hoop

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.
Romeinen 15:13

13 december 2021

Een bediening van aanpassen

Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden.
1 Korinthe 9:22

12 december 2021

Trots of nederigheid

Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val.
Spreuken 16:18