Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

11 december 2021

Groter is Hij

U bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.
1 Johannes 4:4

10 december 2021

De vrees die alle angst verdrijft

In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en voor zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn.
Spreuken 14:26

9 december 2021

Wat we geloven…

U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen.
Jakobus 2:19

8 december 2021

Zonde-belijden-weerstaan

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.
1 Johannes 2:1

7 december 2021

Waarom we niet in de verdediging moeten schieten

Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt.
1 Petrus 2:23

6 december 2021

Opstaan tegen het systeem

Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten, maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden; want de mond van de HEERE heeft gesproken.
Jesaja 1:19,20

5 december 2021

Toegeven aan het systeem

…en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar.
1 Petrus 2:4

4 december 2021

Het systeem verslaan

Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Lukas 14:11

3 december 2021

Aanvaard door God

Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen.
Johannes 15:20