Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

7 december 2020

Waarom we niet in de verdediging moeten schieten

Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt. 
1 Petrus 2:23

6 december 2020

Opstaan tegen het systeem

Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten, maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden; want de mond van de HEERE heeft gesproken.
Jesaja 1:19,20

5 december 2020

Toegeven aan het systeem

…en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. 
1 Petrus 2:4

4 december 2020

Het systeem verslaan

Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Lukas 14:11

3 december 2020

Aanvaard door God

Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen.
Johannes 15:20

2 december 2020

We zijn heiligen

Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. 
Romeinen 1:7

1 december 2020

Zie het leven vanuit Gods perspectief

Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. 
Spreuken 3:7

30 november 2020

Verantwoordelijkheid boven rechten

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
Galaten 5:13

29 november 2020

Het zwaard van de Geest

En neem … het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.
Efeze 6:17