Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

28 november 2020

De helm van verlossing

En neem de helm van de verlossing.
Efeze 6:17, NIV

27 november 2020

Het schild van geloof

Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
Efeze 6:16

26 november 2020

De schoenen van het evangelie van de vrede

…de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
Efeze 6:15

25 november 2020

Het borstharnas van de gerechtigheid

…bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid.
Efeze 6:14

24 november 2020

De gordel van de waarheid

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid.
Efeze 6:14

23 november 2020

De hele wapenrusting van God

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
Efeze 6:13

22 november 2020

Profetische boodschappen

Is niet mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verplettert?
Jeremia 23:29

21 november 2020

Heer, raak mij aan

Daarna legde Hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk.
Johannes 13:35

20 november 2020

Wonderen en tekenen

Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.
Johannes 13:35