Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

2 december 2021

We zijn heiligen

Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Romeinen 1:7

1 december 2021

Zie het leven vanuit Gods perspectief

Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade.
Spreuken 3:7

30 november 2021

Verantwoordelijkheid boven rechten

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
Galaten 5:13

29 november 2021

Het zwaard van de Geest

En neem … het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.
Efeze 6:17

28 november 2021

De helm van verlossing

En neem de helm van de verlossing.
Efeze 6:17, NIV

27 november 2021

Het schild van geloof

Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
Efeze 6:16

26 november 2021

De schoenen van het evangelie van de vrede

…de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
Efeze 6:15

25 november 2021

Het borstharnas van de gerechtigheid

…bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid.
Efeze 6:14

24 november 2021

De gordel van de waarheid

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid.
Efeze 6:14