Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

23 november 2021

De hele wapenrusting van God

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
Efeze 6:13

22 november 2021

Profetische boodschappen

Is niet mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verplettert?
Jeremia 23:29

21 november 2021

Heer, raak mij aan

Daarna legde Hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk.
Johannes 13:35

20 november 2021

Wonderen en tekenen

Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.
Johannes 13:35

19 november 2021

Hoe geloof ons leven beïnvloedt

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
Efeze 2:8,9

18 november 2021

Satans oudste leugen

Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden, die kortgeleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. De Rots die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd, en u hebt de God die u gebaard heeft, vergeten.
Deuteronomium 32:17,18

17 november 2021

Veiligheid, zekerheid en erbij horen

Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
Filippenzen 4:19

16 november 2021

Duidelijke heerschappij

Laten Wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
Genesis 1:26

15 november 2021

Het leven van je kinderen beïnvloeden

Breng uw zoon gehoorzaamheid bij wanneer er nog hoop is.
Spreuken 19:18