Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

19 november 2020

Hoe geloof ons leven beïnvloedt

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
Efeze 2:8,9

18 november 2020

Satans oudste leugen

Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden, die kortgeleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. De Rots die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd, en u hebt de God die u gebaard heeft, vergeten.
Deuteronomium 32:17,18

17 november 2020

Veiligheid, zekerheid en erbij horen

Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
Filippenzen 4:19

16 november 2020

Duidelijke heerschappij

Laten Wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
Genesis 1:26

15 november 2020

Het leven van je kinderen beïnvloeden

Breng uw zoon gehoorzaamheid bij wanneer er nog hoop is.
Spreuken 19:18

14 november 2020

Van generatie op generatie

U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten.
Exodus 20:5

13 november 2020

Compleet in Christus

U bent volmaakt geworden in Hem.
Kolossenzen 2:10

12 november 2020

Vijf hindernissen

Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
Jakobus 1:25

11 november 2020

De ontsnappingsroute bij verleiding

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht (NIV: ‘verleid’) wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.
1 Korinthe 10:13