Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

14 november 2021

Van generatie op generatie

U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten.
Exodus 20:5

13 november 2021

Compleet in Christus

U bent volmaakt geworden in Hem.
Kolossenzen 2:10

12 november 2021

Vijf hindernissen

Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
Jakobus 1:25

11 november 2021

De ontsnappingsroute bij verleiding

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht (NIV: ‘verleid’) wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.
1 Korinthe 10:13

10 november 2021

Vruchtbare grond om te groeien

Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof.
1 Timotheüs 1:5

9 november 2021

Worden wie God wil dat je bent

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.
2 Korinthe 3:18

8 november 2021

Relaties op de eerste plaats

Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
Romeinen 13:8

7 november 2021

Je kinderen het beste geven

Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats.
Efeze 4:26,27

6 november 2021

De ultieme werkelijkheid

Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.
Hebreeën 11:3