Online cursus
Vrijheid in Christus

Vrijheid in Christus

Er zijn gelukkig veel kerken en gemeenten in Nederland waar cursussen van Freedom in Christ worden gegeven. Echter in de afgelopen jaren hebben we ook gezien dat er een behoefte is om online cursussen te volgen. In die behoefte willen we graag voorzien. Temeer omdat we op die manier mensen in heel Nederland en Vlaanderen kunnen bedienen.

De Discipelschapscursus Vrijheid in Christus wil elke christen helpen om te groeien in zijn identiteit in Christus en een vruchtdragende discipel van Jezus te worden. Deze cursus gaat niet over hoe je je dient te gedragen als christen, maar laat je stilstaan bij wat je werkelijk gelooft. Wereldwijd zijn honderdduizenden christenen uit duizenden kerken je voorgegaan in het volgen van deze cursus.

Deze cursus wordt online gefaciliteerd door Jelmina Groen en Babs Santema. Beiden maken deel uit van het leiderschapsteam van Freedom in Christ Nederland. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Een wekelijkse zoom-meeting met deelnemers vanuit het hele land en mogelijk vanuit Vlaanderen, beginnend op dinsdag 7 september van 19:00 tot 21:00. In dertien avonden (m.u.v. 19 oktober) wordt de hele cursus doorlopen en bespreken we met elkaar de inhoud en jouw inzichten.  

2. Op zaterdag 13 november is een speciale zoom-bijeenkomst waarbij we door de Stappen naar Vrijheid in Christus gaan. Deze bijeenkomst start ’s morgens om 8:30 uur en deze, misschien wel belangrijkste bijeenkomst, duurt tot circa 16:00 uur. Natuurlijk met de nodige pauzes om je maaltijd te gebruiken. 

3. Tijdens de digitale bijeenkomsten ga je twee of drie keer in je eigen break-out room (met 3 a 4 deelnemers) uiteen waarin je:

  • vragen en opmerkingen tijdens reflectiemomenten bespreekt; 
  • elkaar stimuleert nieuwe inzichten in de praktijk uit te werken; 
  • voor elkaar bidt.
  •  

4. Tijdelijk toegang tot de video-streaming op onze website om e.e.a. nog eens terug te zien. 

Jouw eigen actieve inbreng in de Zoom bijeenkomsten is medebepalend voor het beste resultaat.  

De kosten voor de online cursus bestaan uit de aanschaf van de benodigde ViC-Online-Set: 

Optioneel is het leesboek ‘Discipelschap – de complete serie’ (€ 16,95) van Steve Goss. Dit boek sluit aan bij het onderwijs en kan gelezen worden als aanvulling en verdieping op de cursus.  

Zoom
Verder heb je de laatste versie van de Zoom-applicatie nodig op je device met camera en microfoon. De Zoomapplicatie kun je gratis downloaden op https://zoom.us/download 

Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze cursus opnieuw van start gaat. Mocht je belangstelling hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Wil je contact met ons opnemen?

Wil je informatie, heb je een vraag of wil je graag een afspraak met ons maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.