Nieuwe 10-weekse
Discipelschapscursus
Vrijheid in Christus

Over de cursus

Discipelschap wordt vaak gezien als ‘christenen leren zich op de juiste manier te gedragen’. Maar in het eerste deel van zijn brieven aan de gemeenten schrijft de apostel Paulus eigenlijk nooit iets over hoe we ons moeten gedragen of wat we moeten doen. Hij begint altijd met uit te leggen wie wij nu zijn in Christus en wat wij in Hem ontvangen hebben. Door vanuit onze identiteit in Christus verantwoordelijkheid te leren nemen voor ons leven, zowel voor het heden als het verleden, zullen we ontdekken dat het kennen van Gods waarheid ons vrijmaakt (Johannes 8:32). 

Deze cursus is gebaseerd op de twee bekendste boeken van Dr. Neil T. Anderson: Overwinning over de duisternis en De Bevrijder en biedt een effectieve manier om christenen te helpen vruchtbare discipelen worden. Vrijheid in Christus sluit aan bij christenen van alle achtergronden, bij degenen die al langer christen zijn en die pas tot geloof gekomen zijn. Wereldwijd wordt deze cursus inmiddels in meer dan 40 landen gebruikt en is in meer dan 30 talen verschenen.  

De Discipelschapscursus Vrijheid in Christus sluit goed aan op de Alpha-cursus. 

Waardevol

Ik ben niet langer waardeloos, onbekwaam, hulpeloos of hopeloos.
In Christus ben ik zeer waardevol en speciaal. God zegt:

Zeker en veilig

Ik ben niet langer schuldig, onbeschermd, alleen of verlaten. In Christus ben ik volkomen zeker en veilig.
 God zegt:

Aanvaard

Ik ben niet langer afgewezen, ongeliefd of vuil. In Christus ben ik volkomen aanvaard. God zegt:

Deze cursus is waardevol voor alle gelovigen. Het onderwijs is praktisch en kan direct toegepast worden in het dagelijks leven. Daardoor kan het van grote impact zijn op de hele gemeente. Het onderwijs kan tijdens de kerkdienst gebruikt worden, maar ook in kleine of grote groepen. Je kunt de cursus zelf geven of gebruik maken van de video-streaming met Nederlandse ondertiteling. Veel kerken faciliteren deze cursus meerdere keren per jaar. 

De cursus helpt gelovigen om

Heb je interesse in deze cursus?

De cursus bestaat uit 10 lessen en De Stappen naar Vrijheid in Christus. De cursus is gemakkelijk te faciliteren met behulp van een Leidershandleiding, video-streaming en/of PowerPointpresentaties. Iedere deelnemer heeft een Deelnemersboek en het boek De Stappen naar Vrijheid in Christus nodig.  

Wil je meer weten over de opbouw van de cursus of wat je precies nodig hebt om de cursus te geven? Wil je de cursus online volgen? Via onderstaande buttons vind je aanvullende informatie. 

Wat anderen zeggen

Dit is wat anderen over de Discipelschapscursus Vrijheid in Christus zeggen.

Wil je contact met ons opnemen?

Wil je informatie, heb je een vraag of wil je graag een afspraak met ons maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.